« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.11.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.11.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.

733

154   

887   

162

544   

706   

114

241   

355   

196

253   

449   

356

232   

588   

791

155   

946   

337

251   

588   

141

437   

578   

133

355   

488   

675

193   

868   

263

446   

709   

371

158   

529   

486

432   

918   

264

575   

839   

548

171   

719   

226

343   

569   

437

361   

798   

215

361   

576   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020