« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.11.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.11.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.

498

131   

629   

364

143   

507   

354

534   

888   

198

591   

789   

387

491   

878   

426

372   

798   

116

453   

569   

535

293   

828   

597

182   

779   

344

452   

796   

528

231   

759   

556

282   

838   

232

662   

894   

761

131   

892   

561

363   

924   

592

255   

847   

298

461   

759   

781

154   

935   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021