« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.11.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.11.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.

326

152   

478   

413

291   

704   

165

471   

636   

367

471   

838   

676

281   

957   

736

182   

918   

278

291   

569   

333

295   

628   

783

191   

974   

326

162   

488   

663

271   

934   

683

135   

818   

673

176   

849   

231

182   

413   

378

131   

509   

311

577   

888   

672

135   

807   

641

182   

823   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021