« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.11.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.11.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.

598

241   

839   

197

581   

778   

278

351   

629   

194

562   

756   

222

265   

487   

363

242   

605   

757

181   

938   

264

545   

809   

125

263   

388   

682

153   

835   

326

441   

767   

785

131   

916   

565

342   

907   

648

231   

879   

382

437   

819   

271

158   

429   

728

181   

909   

564

133   

697   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020