« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.11.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.11.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.

335

492   

827   

293

376   

669   

224

633   

857   

696

272   

968   

121

742   

863   

434

373   

807   

464

454   

918   

137

492   

629   

417

472   

889   

514

173   

687   

665

191   

856   

585

142   

727   

331

254   

585   

618

291   

909   

617

291   

908   

391

474   

865   

197

572   

769   

418

241   

659   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021