« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.11.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.11.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.

247

271   

518   

177

491   

668   

594

353   

947   

664

161   

825   

482

252   

734   

778

151   

929   

535

143   

678   

377

381   

758   

366

253   

619   

755

153   

908   

237

172   

409   

785

183   

968   

451

487   

938   

472

182   

654   

461

371   

832   

745

192   

937   

331

294   

625   

214

492   

706   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020