« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.11.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.11.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.

648

171   

819   

556

371   

927   

196

591   

787   

415

292   

707   

736

153   

889   

594

395   

989   

798

161   

959   

472

344   

816   

717

181   

898   

733

174   

907   

223

553   

776   

691

232   

923   

255

644   

899   

698

231   

929   

655

191   

846   

471

442   

913   

521

335   

856   

498

151   

649   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020