« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.12.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.12.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.

428

389   

817   

595

369   

964   

735

186   

921   

356

574   

930   

592

278   

870   

531

379   

910   

587

273   

860   

594

376   

970   

591

259   

850   

484

348   

832   

517

396   

913   

178

375   

553   

342

169   

511   

729

194   

923   

554

357   

911   

357

195   

552   

755

166   

921   

226

384   

610   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020