« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.12.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.12.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.

233

677   

910   

736

184   

920   

494

448   

942   

491

479   

970   

651

179   

830   

243

477   

720   

365

389   

754   

229

598   

827   

798

184   

982   

486

324   

810   

284

179   

463   

483

299   

782   

325

297   

622   

165

566   

731   

678

177   

855   

714

196   

910   

212

498   

710   

394

258   

652   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021