« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.12.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.12.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.

241

599   

840   

183

478   

661   

657

175   

832   

511

199   

710   

426

495   

921   

429

286   

715   

481

499   

980   

534

196   

730   

352

259   

611   

743

179   

922   

262

169   

431   

287

264   

551   

445

197   

642   

689

156   

845   

327

189   

516   

792

179   

971   

247

487   

734   

418

397   

815   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020