« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.12.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.12.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.

244

398   

642   

497

246   

743   

466

454   

920   

751

179   

930   

764

186   

950   

218

394   

612   

396

269   

665   

248

679   

927   

675

295   

970   

778

153   

931   

719

198   

917   

234

478   

712   

557

353   

910   

189

471   

660   

273

439   

712   

257

384   

641   

711

199   

910   

558

166   

724   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020