« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.12.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.12.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.

753

169   

922   

458

453   

911   

596

199   

795   

276

154   

430   

359

368   

727   

642

189   

831   

657

167   

824   

211

599   

810   

279

678   

957   

377

143   

520   

268

346   

614   

225

699   

924   

221

389   

610   

628

193   

821   

644

268   

912   

533

298   

831   

244

486   

730   

374

567   

941   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021