« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.12.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.12.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.

347

275   

622   

795

115   

910   

668

294   

962   

564

389   

953   

673

159   

832   

743

188   

931   

599

395   

994   

217

695   

912   

388

357   

745   

731

199   

930   

668

253   

921   

519

298   

817   

596

176   

772   

686

156   

842   

689

239   

928   

792

189   

981   

554

179   

733   

169

293   

462   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020