« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.12.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.12.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.

421

499   

920   

168

683   

851   

516

399   

915   

344

166   

510   

621

289   

910   

594

269   

863   

275

537   

812   

178

298   

476   

537

376   

913   

283

559   

842   

254

168   

422   

668

267   

935   

562

399   

961   

521

389   

910   

361

599   

960   

756

157   

913   

253

399   

652   

216

596   

812   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021