« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.12.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.12.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.

699

177   

876   

576

138   

714   

343

487   

830   

721

199   

920   

116

151   

267   

257

265   

522   

447

366   

813   

187

111   

298   

861

135   

996   

279

288   

567   

754

158   

912   

114

798   

912   

572

148   

720   

835

141   

976   

541

389   

930   

386

113   

499   

144

186   

330   

477

111   

588   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020