« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.12.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.12.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.

294

539   

833   

148

551   

699   

735

243   

978   

756

211   

967   

286

712   

998   

515

298   

813   

687

143   

830   

255

114   

369   

441

289   

730   

816

122   

938   

785

213   

998   

645

114   

759   

289

291   

580   

836

132   

968   

128

141   

269   

537

422   

959   

783

139   

922   

471

189   

660   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020