« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.12.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.12.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.

831

122   

953   

399

271   

670   

419

199   

618   

765

224   

989   

635

342   

977   

615

143   

758   

341

369   

710   

427

532   

959   

852

133   

985   

215

298   

513   

667

131   

798   

248

541   

789   

795

177   

972   

178

655   

833   

313

497   

810   

419

298   

717   

676

311   

987   

636

141   

777   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021