« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.12.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.12.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.

476

454   

930   

458

483   

941   

457

285   

742   

385

312   

697   

179

361   

540   

584

212   

796   

559

383   

942   

632

198   

830   

561

199   

760   

736

177   

913   

755

178   

933   

256

589   

845   

588

211   

799   

442

456   

898   

544

455   

999   

646

268   

914   

558

286   

844   

662

127   

789   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021