« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.12.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.12.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.

727

111   

838   

365

323   

688   

419

398   

817   

355

243   

598   

382

128   

510   

162

389   

551   

524

189   

713   

332

656   

988   

185

711   

896   

375

324   

699   

565

398   

963   

572

159   

731   

779

168   

947   

311

599   

910   

176

336   

512   

126

871   

997   

647

189   

836   

357

388   

745   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020