« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.12.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.12.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.

543

435   

978   

784

197   

981   

276

411   

687   

458

274   

732   

129

583   

712   

786

212   

998   

656

222   

878   

217

562   

779   

366

464   

830   

744

112   

856   

416

394   

810   

632

217   

849   

178

421   

599   

574

121   

695   

614

113   

727   

592

149   

741   

514

398   

912   

577

311   

888   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020