« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.12.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.12.2. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις μονάδες στις δεκάδες και από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε μερικές ασκήσεις.

788

111   

899   

466

523   

989   

273

515   

788   

629

185   

814   

666

274   

940   

465

213   

678   

157

411   

568   

582

128   

710   

263

311   

574   

438

531   

969   

657

131   

788   

626

162   

788   

243

241   

484   

334

433   

767   

857

132   

989   

716

195   

911   

316

395   

711   

335

414   

749   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021