« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.13. Τρεις τριψήφιοι προσθετέοι. Μεικτό κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.13. Τρεις τριψήφιοι προσθετέοι. Μεικτό κρατούμενο.

710

788

427   

1925    

632

103

562   

1297    

235

423

759   

1417    

806

566

445   

1817    

102

931

752   

1785    

359

431

526   

1316    

770

535

171   

1476    

885

757

997   

2639    

551

239

765   

1555    

670

294

171   

1135    

221

621

782   

1624    

909

183

414   

1506    

913

843

550   

2306    

336

288

356   

980   

803

941

359   

2103    

734

467

618   

1819    

166

538

389   

1093    

601

536

274   

1411    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021