« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.13. Τρεις τριψήφιοι προσθετέοι. Μεικτό κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.13. Τρεις τριψήφιοι προσθετέοι. Μεικτό κρατούμενο.

793

686

974   

2453    

649

949

645   

2243    

652

580

931   

2163    

854

486

569   

1909    

840

999

914   

2753    

631

337

819   

1787    

977

958

242   

2177    

234

736

626   

1596    

972

154

505   

1631    

507

307

262   

1076    

529

281

955   

1765    

216

827

604   

1647    

165

758

257   

1180    

646

328

111   

1085    

133

242

852   

1227    

132

962

483   

1577    

370

204

461   

1035    

329

731

596   

1656    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020