« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.13. Τρεις τριψήφιοι προσθετέοι. Μεικτό κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.13. Τρεις τριψήφιοι προσθετέοι. Μεικτό κρατούμενο.

563

426

306   

1295    

806

219

556   

1581    

550

795

599   

1944    

993

963

321   

2277    

644

858

506   

2008    

816

201

904   

1921    

640

305

611   

1556    

741

295

394   

1430    

484

966

984   

2434    

140

354

720   

1214    

230

561

283   

1074    

557

117

990   

1664    

676

617

540   

1833    

472

838

533   

1843    

436

345

178   

959   

295

249

895   

1439    

396

760

535   

1691    

602

154

276   

1032    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020