« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.13. Τρεις τριψήφιοι προσθετέοι. Μεικτό κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.13. Τρεις τριψήφιοι προσθετέοι. Μεικτό κρατούμενο.

482

973

858   

2313    

779

324

260   

1363    

902

938

527   

2367    

789

884

781   

2454    

976

504

810   

2290    

860

135

194   

1189    

286

816

175   

1277    

822

412

177   

1411    

515

595

681   

1791    

335

253

416   

1004    

879

112

799   

1790    

853

272

578   

1703    

178

700

481   

1359    

116

481

271   

868   

900

291

247   

1438    

405

386

108   

899   

440

462

294   

1196    

257

539

117   

913   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020