« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.13. Τρεις τριψήφιοι προσθετέοι. Μεικτό κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.13. Τρεις τριψήφιοι προσθετέοι. Μεικτό κρατούμενο.

674

463

544   

1681    

439

617

532   

1588    

468

262

237   

967   

930

918

414   

2262    

481

563

687   

1731    

629

794

243   

1666    

933

648

535   

2116    

442

473

565   

1480    

688

575

687   

1950    

217

381

980   

1578    

380

825

654   

1859    

744

358

993   

2095    

362

495

462   

1319    

525

810

393   

1728    

443

498

774   

1715    

906

641

404   

1951    

701

177

337   

1215    

349

642

680   

1671    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021