« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.13. Τρεις τριψήφιοι προσθετέοι. Μεικτό κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.13. Τρεις τριψήφιοι προσθετέοι. Μεικτό κρατούμενο.

251

210

859   

1320    

812

352

500   

1664    

708

956

870   

2534    

988

381

109   

1478    

538

314

449   

1301    

171

946

488   

1605    

560

171

154   

885   

827

142

601   

1570    

812

516

599   

1927    

957

375

991   

2323    

541

235

243   

1019    

651

635

955   

2241    

904

506

663   

2073    

860

515

651   

2026    

242

864

190   

1296    

456

352

261   

1069    

403

407

721   

1531    

474

909

548   

1931    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020