« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.13. Τρεις τριψήφιοι προσθετέοι. Μεικτό κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.13. Τρεις τριψήφιοι προσθετέοι. Μεικτό κρατούμενο.

644

451

171   

1266    

725

740

772   

2237    

872

181

594   

1647    

768

988

462   

2218    

207

426

878   

1511    

723

479

758   

1960    

181

105

478   

764   

118

355

560   

1033    

384

587

168   

1139    

237

404

449   

1090    

176

476

993   

1645    

527

248

719   

1494    

268

742

591   

1601    

350

205

360   

915   

339

984

468   

1791    

665

743

192   

1600    

145

221

273   

639   

151

682

292   

1125    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021