« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.14. Προσθετέοι διαφορετικής τάξης. Μηδενικά. Μεικτό κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.14. Προσθετέοι διαφορετικής τάξης. Μηδενικά. Μεικτό κρατούμενο.

1882

9837

1540    

13259     

2593

7062

3402    

13057     

4305

8031

7333    

19669     

3906

7298

6202    

17406     

3606

8697

3770    

16073     

8607

6324

8567    

23498     

591

4963

2657    

8211    

1158

328

9058    

10544     

2974

1649

6750    

11373     

4601

821

134   

5556    

1946

2352

2007    

6305    

1783

5744

4590    

12117     

8835

3078

8885    

20798     

6867

9270

2791    

18928     

4165

3041

6387    

13593     

2862

1608

4995    

9465    

9177

4255

5577    

19009     

4140

3313

6725    

14178     

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020