« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.14. Προσθετέοι διαφορετικής τάξης. Μηδενικά. Μεικτό κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.14. Προσθετέοι διαφορετικής τάξης. Μηδενικά. Μεικτό κρατούμενο.

4222

9416

9693    

23331     

3624

8432

6724    

18780     

451

9587

3282    

13320     

7349

6512

7466    

21327     

8315

9501

8964    

26780     

8054

3652

5456    

17162     

6854

9742

8286    

24882     

8476

4394

1132    

14002     

9591

1946

4430    

15967     

581

1392

485   

2458    

5955

1086

4698    

11739     

5371

7800

8313    

21484     

3803

1082

8754    

13639     

3390

8539

6104    

18033     

9892

7503

4420    

21815     

9394

2960

2475    

14829     

3047

1247

9319    

13613     

2789

2370

7796    

12955     

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020