« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.14. Προσθετέοι διαφορετικής τάξης. Μηδενικά. Μεικτό κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.14. Προσθετέοι διαφορετικής τάξης. Μηδενικά. Μεικτό κρατούμενο.

794

3182

7166    

11142     

5039

7340

6992    

19371     

9827

2448

275   

12550     

6753

8591

5404    

20748     

9400

4778

1786    

15964     

4513

854

3072    

8439    

5106

8366

7964    

21436     

3020

5016

6682    

14718     

8406

8394

9234    

26034     

2192

2000

2182    

6374    

4855

9156

2967    

16978     

8027

6148

7997    

22172     

5368

6414

7825    

19607     

7807

1818

4578    

14203     

6398

3595

3979    

13972     

1177

6657

8483    

16317     

2022

4622

3589    

10233     

388

1305

6600    

8293    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020