« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.14. Προσθετέοι διαφορετικής τάξης. Μηδενικά. Μεικτό κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.14. Προσθετέοι διαφορετικής τάξης. Μηδενικά. Μεικτό κρατούμενο.

4777

5027

5584    

15388     

7380

2528

5184    

15092     

3599

1564

7254    

12417     

949

826

7738    

9513    

9191

4761

5561    

19513     

5515

474

3393    

9382    

3204

990

9786    

13980     

7737

5975

4422    

18134     

4863

8109

1300    

14272     

6542

8670

1622    

16834     

151

4255

6389    

10795     

5168

9430

3770    

18368     

7686

6684

7359    

21729     

9241

4423

8299    

21963     

68

9975

7490    

17533     

4819

3368

3006    

11193     

5283

3155

6200    

14638     

6264

7567

3938    

17769     

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020