« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.14. Προσθετέοι διαφορετικής τάξης. Μηδενικά. Μεικτό κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.14. Προσθετέοι διαφορετικής τάξης. Μηδενικά. Μεικτό κρατούμενο.

2352

9760

2270    

14382     

3091

755

3269    

7115    

9291

9364

972   

19627     

7438

6857

5663    

19958     

4650

4968

8983    

18601     

5949

4129

3487    

13565     

3735

795

3585    

8115    

6016

6397

5745    

18158     

6160

8966

6523    

21649     

5976

9443

3334    

18753     

5785

1714

5677    

13176     

5545

4973

8758    

19276     

6291

5936

8050    

20277     

5656

1600

5489    

12745     

2513

584

140   

3237    

7472

4061

6079    

17612     

1602

7637

9804    

19043     

2387

3382

5821    

11590     

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021