« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.14. Προσθετέοι διαφορετικής τάξης. Μηδενικά. Μεικτό κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.14. Προσθετέοι διαφορετικής τάξης. Μηδενικά. Μεικτό κρατούμενο.

9570

8727

7535    

25832     

6853

708

5950    

13511     

4122

6498

4404    

15024     

1371

4921

487   

6779    

1008

9929

4443    

15380     

8439

3691

9701    

21831     

1917

5982

3518    

11417     

9997

3786

8101    

21884     

2254

9199

3314    

14767     

9082

4656

4325    

18063     

5530

2191

3895    

11616     

4257

8131

749   

13137     

4956

2535

4862    

12353     

1455

3013

6223    

10691     

6367

7446

7222    

21035     

6296

7148

5661    

19105     

9977

666

7568    

18211     

5960

8758

7566    

22284     

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021