« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.1. Διψήφιος διαιρεταίος. Χωρίς μεταφορά. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.1. Διψήφιος διαιρεταίος. Χωρίς μεταφορά. Χωρίς υπόλοιπο.

22

 2 

 

11  

96

 3 

 

32  

48

 2 

 

24  

39

 3 

 

13  

33

 3 

 

11  

36

 3 

 

12  

68

 2 

 

34  

42

 2 

 

21  

48

 4 

 

12  

84

 2 

 

42  

84

 4 

 

21  

64

 2 

 

32  

44

 4 

 

11  

99

 3 

 

33  

46

 2 

 

23  

28

 2 

 

14  

26

 2 

 

13  

93

 3 

 

31  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020