« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.1. Διψήφιος διαιρεταίος. Χωρίς μεταφορά. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.1. Διψήφιος διαιρεταίος. Χωρίς μεταφορά. Χωρίς υπόλοιπο.

66

 3 

 

22  

96

 3 

 

32  

66

 2 

 

33  

22

 2 

 

11  

48

 4 

 

12  

44

 4 

 

11  

64

 2 

 

32  

99

 3 

 

33  

36

 3 

 

12  

84

 4 

 

21  

33

 3 

 

11  

42

 2 

 

21  

86

 2 

 

43  

88

 4 

 

22  

93

 3 

 

31  

88

 2 

 

44  

63

 3 

 

21  

46

 2 

 

23  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020