« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.1. Διψήφιος διαιρεταίος. Χωρίς μεταφορά. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.1. Διψήφιος διαιρεταίος. Χωρίς μεταφορά. Χωρίς υπόλοιπο.

86

 2 

 

43  

66

 2 

 

33  

84

 4 

 

21  

93

 3 

 

31  

63

 3 

 

21  

82

 2 

 

41  

42

 2 

 

21  

28

 2 

 

14  

48

 2 

 

24  

33

 3 

 

11  

36

 3 

 

12  

44

 2 

 

22  

88

 4 

 

22  

96

 3 

 

32  

69

 3 

 

23  

84

 2 

 

42  

24

 2 

 

12  

22

 2 

 

11  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021