« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.2. Ο διαιρέτης διαιρεί τα δύο πρώτα ψηφία του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.2. Ο διαιρέτης διαιρεί τα δύο πρώτα ψηφία του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.

279

 3 

 

93  

128

 2 

 

64  

486

 6 

 

81  

488

 8 

 

61  

243

 3 

 

81  

819

 9 

 

91  

405

 5 

 

81  

186

 2 

 

93  

146

 2 

 

73  

128

 4 

 

32  

147

 7 

 

21  

459

 9 

 

51  

123

 3 

 

41  

126

 2 

 

63  

168

 4 

 

42  

153

 3 

 

51  

546

 6 

 

91  

728

 8 

 

91  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020