« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.2. Ο διαιρέτης διαιρεί τα δύο πρώτα ψηφία του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.2. Ο διαιρέτης διαιρεί τα δύο πρώτα ψηφία του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.

486

 6 

 

81  

639

 9 

 

71  

426

 6 

 

71  

128

 4 

 

32  

729

 9 

 

81  

126

 6 

 

21  

546

 6 

 

91  

455

 5 

 

91  

205

 5 

 

41  

637

 7 

 

91  

366

 6 

 

61  

168

 8 

 

21  

648

 8 

 

81  

248

 8 

 

31  

497

 7 

 

71  

279

 9 

 

31  

168

 4 

 

42  

324

 4 

 

81  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021