« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.2. Ο διαιρέτης διαιρεί τα δύο πρώτα ψηφία του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.2. Ο διαιρέτης διαιρεί τα δύο πρώτα ψηφία του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.

357

 7 

 

51  

205

 5 

 

41  

255

 5 

 

51  

128

 2 

 

64  

155

 5 

 

31  

219

 3 

 

73  

637

 7 

 

91  

105

 5 

 

21  

204

 4 

 

51  

287

 7 

 

41  

567

 7 

 

81  

328

 8 

 

41  

328

 4 

 

82  

426

 6 

 

71  

306

 6 

 

51  

213

 3 

 

71  

459

 9 

 

51  

166

 2 

 

83  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020