« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.2. Ο διαιρέτης διαιρεί τα δύο πρώτα ψηφία του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.2. Ο διαιρέτης διαιρεί τα δύο πρώτα ψηφία του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.

546

 6 

 

91  

122

 2 

 

61  

276

 3 

 

92  

217

 7 

 

31  

142

 2 

 

71  

427

 7 

 

61  

213

 3 

 

71  

486

 6 

 

81  

328

 8 

 

41  

459

 9 

 

51  

243

 3 

 

81  

126

 2 

 

63  

288

 4 

 

72  

497

 7 

 

71  

648

 8 

 

81  

819

 9 

 

91  

186

 3 

 

62  

369

 9 

 

41  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021