« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.2. Ο διαιρέτης διαιρεί τα δύο πρώτα ψηφία του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.2. Ο διαιρέτης διαιρεί τα δύο πρώτα ψηφία του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.

305

 5 

 

61  

637

 7 

 

91  

205

 5 

 

41  

648

 8 

 

81  

244

 4 

 

61  

126

 2 

 

63  

279

 3 

 

93  

728

 8 

 

91  

184

 2 

 

92  

243

 3 

 

81  

273

 3 

 

91  

355

 5 

 

71  

186

 3 

 

62  

408

 8 

 

51  

369

 9 

 

41  

126

 6 

 

21  

357

 7 

 

51  

124

 2 

 

62  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020