« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.2. Ο διαιρέτης διαιρεί τα δύο πρώτα ψηφία του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.2. Ο διαιρέτης διαιρεί τα δύο πρώτα ψηφία του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.

182

 2 

 

91  

128

 4 

 

32  

427

 7 

 

61  

124

 4 

 

31  

142

 2 

 

71  

168

 8 

 

21  

105

 5 

 

21  

639

 9 

 

71  

128

 2 

 

64  

546

 6 

 

91  

126

 2 

 

63  

147

 7 

 

21  

162

 2 

 

81  

186

 3 

 

62  

355

 5 

 

71  

166

 2 

 

83  

306

 6 

 

51  

168

 4 

 

42  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020