« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.3. Διψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Με υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.3. Διψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Με υπόλοιπο.

23

 4 

3  

5 

83

 9 

2  

9 

22

 9 

4  

2 

19

 2 

1  

9 

15

 2 

1  

7 

31

 7 

3  

4 

85

 9 

4  

9 

17

 2 

1  

8 

75

 8 

3  

9 

78

 8 

6  

9 

77

 8 

5  

9 

21

 8 

5  

2 

17

 3 

2  

5 

30

 7 

2  

4 

17

 4 

1  

4 

40

 9 

4  

4 

44

 6 

2  

7 

55

 6 

1  

9 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020