« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.3. Διψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Με υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.3. Διψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Με υπόλοιπο.

17

 7 

3  

2 

52

 7 

3  

7 

55

 9 

1  

6 

33

 5 

3  

6 

23

 5 

3  

4 

19

 5 

4  

3 

26

 4 

2  

6 

16

 3 

1  

5 

28

 3 

1  

9 

51

 7 

2  

7 

19

 2 

1  

9 

31

 4 

3  

7 

13

 2 

1  

6 

15

 2 

1  

7 

26

 5 

1  

5 

23

 6 

5  

3 

30

 7 

2  

4 

60

 7 

4  

8 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021