« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.3. Διψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Με υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.3. Διψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Με υπόλοιπο.

11

 2 

1  

5 

36

 5 

1  

7 

68

 8 

4  

8 

35

 4 

3  

8 

66

 8 

2  

8 

16

 7 

2  

2 

43

 7 

1  

6 

32

 7 

4  

4 

18

 4 

2  

4 

17

 5 

2  

3 

49

 5 

4  

9 

23

 3 

2  

7 

65

 7 

2  

9 

31

 5 

1  

6 

30

 4 

2  

7 

53

 9 

8  

5 

20

 9 

2  

2 

32

 6 

2  

5 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020