« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.3. Διψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Με υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.3. Διψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Με υπόλοιπο.

68

 7 

5  

9 

53

 9 

8  

5 

16

 3 

1  

5 

25

 3 

1  

8 

20

 6 

2  

3 

17

 2 

1  

8 

15

 7 

1  

2 

71

 9 

8  

7 

22

 6 

4  

3 

76

 8 

4  

9 

55

 6 

1  

9 

12

 5 

2  

2 

28

 8 

4  

3 

26

 9 

8  

2 

16

 5 

1  

3 

44

 5 

4  

8 

31

 5 

1  

6 

70

 9 

7  

7 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021