« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.3. Διψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Με υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.3. Διψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Με υπόλοιπο.

31

 8 

7  

3 

23

 3 

2  

7 

41

 7 

6  

5 

71

 9 

8  

7 

23

 4 

3  

5 

13

 3 

1  

4 

16

 5 

1  

3 

39

 5 

4  

7 

36

 7 

1  

5 

13

 2 

1  

6 

28

 6 

4  

4 

17

 4 

1  

4 

73

 9 

1  

8 

17

 3 

2  

5 

20

 9 

2  

2 

26

 4 

2  

6 

38

 6 

2  

6 

66

 7 

3  

9 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020