« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.3. Διψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Με υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.3. Διψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Με υπόλοιπο.

64

 7 

1  

9 

21

 4 

1  

5 

41

 9 

5  

4 

19

 7 

5  

2 

29

 7 

1  

4 

11

 2 

1  

5 

32

 9 

5  

3 

19

 4 

3  

4 

41

 8 

1  

5 

19

 5 

4  

3 

38

 6 

2  

6 

65

 9 

2  

7 

38

 4 

2  

9 

60

 9 

6  

6 

19

 2 

1  

9 

84

 9 

3  

9 

68

 7 

5  

9 

13

 3 

1  

4 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020