« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.4.1. Μεταφορά στο πρώτο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.4.1. Μεταφορά στο πρώτο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

198

 3 

 

66  

420

 5 

 

84  

138

 2 

 

69  

144

 4 

 

36  

567

 9 

 

63  

156

 2 

 

78  

110

 5 

 

22  

704

 8 

 

88  

315

 9 

 

35  

265

 5 

 

53  

570

 6 

 

95  

176

 2 

 

88  

432

 8 

 

54  

136

 2 

 

68  

178

 2 

 

89  

688

 8 

 

86  

675

 9 

 

75  

168

 7 

 

24  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020