« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.4.1. Μεταφορά στο πρώτο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.4.1. Μεταφορά στο πρώτο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

552

 6 

 

92  

275

 5 

 

55  

608

 8 

 

76  

370

 5 

 

74  

304

 8 

 

38  

110

 2 

 

55  

432

 6 

 

72  

528

 8 

 

66  

116

 2 

 

58  

177

 3 

 

59  

472

 8 

 

59  

255

 3 

 

85  

118

 2 

 

59  

120

 5 

 

24  

176

 4 

 

44  

308

 4 

 

77  

522

 9 

 

58  

760

 8 

 

95  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020