« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.4.1. Μεταφορά στο πρώτο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.4.1. Μεταφορά στο πρώτο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

280

 8 

 

35  

462

 7 

 

66  

490

 5 

 

98  

138

 3 

 

46  

172

 4 

 

43  

165

 3 

 

55  

352

 4 

 

88  

495

 9 

 

55  

190

 2 

 

95  

666

 9 

 

74  

145

 5 

 

29  

196

 4 

 

49  

445

 5 

 

89  

752

 8 

 

94  

110

 2 

 

55  

435

 5 

 

87  

255

 3 

 

85  

528

 6 

 

88  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020