« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.4.1. Μεταφορά στο πρώτο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.4.1. Μεταφορά στο πρώτο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

390

 5 

 

78  

336

 8 

 

42  

336

 7 

 

48  

216

 9 

 

24  

140

 5 

 

28  

280

 5 

 

56  

192

 2 

 

96  

348

 4 

 

87  

536

 8 

 

67  

736

 8 

 

92  

234

 3 

 

78  

198

 2 

 

99  

376

 8 

 

47  

413

 7 

 

59  

174

 3 

 

58  

665

 7 

 

95  

644

 7 

 

92  

558

 9 

 

62  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020