« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.4.1. Μεταφορά στο πρώτο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.4.1. Μεταφορά στο πρώτο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

294

 7 

 

42  

172

 4 

 

43  

312

 8 

 

39  

135

 5 

 

27  

616

 8 

 

77  

623

 7 

 

89  

348

 4 

 

87  

114

 2 

 

57  

588

 6 

 

98  

308

 4 

 

77  

145

 5 

 

29  

658

 7 

 

94  

315

 7 

 

45  

144

 4 

 

36  

747

 9 

 

83  

288

 9 

 

32  

194

 2 

 

97  

138

 2 

 

69  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021