« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.4.1. Μεταφορά στο πρώτο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.4.1. Μεταφορά στο πρώτο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

158

 2 

 

79  

760

 8 

 

95  

192

 2 

 

96  

390

 5 

 

78  

445

 5 

 

89  

144

 6 

 

24  

738

 9 

 

82  

462

 6 

 

77  

335

 5 

 

67  

399

 7 

 

57  

480

 5 

 

96  

144

 4 

 

36  

522

 6 

 

87  

378

 6 

 

63  

268

 4 

 

67  

117

 3 

 

39  

267

 3 

 

89  

259

 7 

 

37  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021