« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.4.2. Μεταφορά στο πρώτο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.4.2. Μεταφορά στο πρώτο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

406

 7 

 

58  

357

 7 

 

51  

154

 2 

 

77  

728

 8 

 

91  

165

 3 

 

55  

244

 4 

 

61  

135

 5 

 

27  

217

 7 

 

31  

152

 2 

 

76  

284

 4 

 

71  

468

 9 

 

52  

208

 4 

 

52  

132

 4 

 

33  

219

 3 

 

73  

258

 3 

 

86  

128

 2 

 

64  

504

 9 

 

56  

637

 7 

 

91  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021