« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.4.2. Μεταφορά στο πρώτο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.4.2. Μεταφορά στο πρώτο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

390

 6 

 

65  

405

 5 

 

81  

312

 8 

 

39  

284

 4 

 

71  

280

 5 

 

56  

637

 7 

 

91  

180

 4 

 

45  

126

 3 

 

42  

243

 9 

 

27  

427

 7 

 

61  

342

 9 

 

38  

168

 4 

 

42  

112

 2 

 

56  

306

 6 

 

51  

138

 2 

 

69  

728

 8 

 

91  

264

 8 

 

33  

729

 9 

 

81  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021