« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.4.2. Μεταφορά στο πρώτο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.4.2. Μεταφορά στο πρώτο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

224

 7 

 

32  

124

 4 

 

31  

264

 3 

 

88  

729

 9 

 

81  

370

 5 

 

74  

126

 2 

 

63  

576

 8 

 

72  

186

 6 

 

31  

304

 4 

 

76  

568

 8 

 

71  

308

 7 

 

44  

357

 7 

 

51  

378

 6 

 

63  

287

 7 

 

41  

175

 5 

 

35  

368

 4 

 

92  

558

 9 

 

62  

276

 3 

 

92  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020