« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.4.2. Μεταφορά στο πρώτο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.4.2. Μεταφορά στο πρώτο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

204

 3 

 

68  

168

 4 

 

42  

316

 4 

 

79  

455

 5 

 

91  

441

 7 

 

63  

147

 7 

 

21  

348

 6 

 

58  

248

 8 

 

31  

567

 9 

 

63  

287

 7 

 

41  

552

 6 

 

92  

328

 8 

 

41  

518

 7 

 

74  

148

 2 

 

74  

172

 2 

 

86  

168

 2 

 

84  

256

 8 

 

32  

357

 7 

 

51  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021