« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.4.2. Μεταφορά στο πρώτο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.4.2. Μεταφορά στο πρώτο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

322

 7 

 

46  

364

 4 

 

91  

504

 7 

 

72  

168

 2 

 

84  

308

 4 

 

77  

168

 8 

 

21  

216

 6 

 

36  

147

 7 

 

21  

396

 6 

 

66  

366

 6 

 

61  

152

 2 

 

76  

546

 6 

 

91  

600

 8 

 

75  

248

 8 

 

31  

192

 8 

 

24  

128

 4 

 

32  

276

 4 

 

69  

279

 9 

 

31  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020