« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.4.2. Μεταφορά στο πρώτο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.4.2. Μεταφορά στο πρώτο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

376

 8 

 

47  

204

 4 

 

51  

288

 9 

 

32  

287

 7 

 

41  

528

 8 

 

66  

217

 7 

 

31  

168

 3 

 

56  

568

 8 

 

71  

147

 3 

 

49  

155

 5 

 

31  

392

 7 

 

56  

246

 6 

 

41  

544

 8 

 

68  

168

 4 

 

42  

320

 5 

 

64  

364

 4 

 

91  

576

 9 

 

64  

105

 5 

 

21  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020