« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.4.2. Μεταφορά στο πρώτο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.4.2. Μεταφορά στο πρώτο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

680

 8 

 

85  

105

 5 

 

21  

574

 7 

 

82  

147

 7 

 

21  

134

 2 

 

67  

639

 9 

 

71  

378

 9 

 

42  

184

 2 

 

92  

310

 5 

 

62  

427

 7 

 

61  

172

 4 

 

43  

248

 8 

 

31  

261

 9 

 

29  

637

 7 

 

91  

102

 3 

 

34  

246

 6 

 

41  

252

 3 

 

84  

369

 9 

 

41  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020