« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.5.1. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.5.1. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

784

 7 

 

112   

896

 8 

 

112   

345

 3 

 

115   

876

 4 

 

219   

384

 3 

 

128   

492

 2 

 

246   

652

 2 

 

326   

580

 5 

 

116   

791

 7 

 

113   

860

 4 

 

215   

957

 3 

 

319   

476

 4 

 

119   

348

 3 

 

116   

464

 4 

 

116   

560

 5 

 

112   

230

 2 

 

115   

864

 4 

 

216   

987

 3 

 

329   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020