« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.5.1. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.5.1. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

645

 3 

 

215   

672

 6 

 

112   

657

 3 

 

219   

784

 7 

 

112   

868

 4 

 

217   

560

 5 

 

112   

348

 3 

 

116   

896

 8 

 

112   

678

 6 

 

113   

470

 2 

 

235   

791

 7 

 

113   

585

 5 

 

117   

978

 3 

 

326   

957

 3 

 

319   

684

 6 

 

114   

458

 2 

 

229   

852

 4 

 

213   

642

 3 

 

214   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020