« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.5.1. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.5.1. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

834

 2 

 

417   

595

 5 

 

119   

670

 2 

 

335   

892

 4 

 

223   

784

 7 

 

112   

290

 2 

 

145   

896

 8 

 

112   

896

 2 

 

448   

585

 5 

 

117   

690

 6 

 

115   

791

 7 

 

113   

580

 5 

 

116   

672

 6 

 

112   

672

 3 

 

224   

560

 5 

 

112   

456

 4 

 

114   

460

 4 

 

115   

276

 2 

 

138   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021