« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.5.1. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.5.1. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

674

 2 

 

337   

852

 4 

 

213   

595

 5 

 

119   

580

 5 

 

116   

896

 8 

 

112   

684

 3 

 

228   

472

 2 

 

236   

476

 4 

 

119   

651

 3 

 

217   

696

 6 

 

116   

830

 2 

 

415   

784

 7 

 

112   

472

 4 

 

118   

678

 6 

 

113   

978

 3 

 

326   

872

 4 

 

218   

864

 4 

 

216   

585

 5 

 

117   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021