« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.5.1. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.5.1. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

672

 6 

 

112   

894

 2 

 

447   

468

 4 

 

117   

565

 5 

 

113   

854

 2 

 

427   

850

 2 

 

425   

896

 8 

 

112   

896

 2 

 

448   

791

 7 

 

113   

690

 6 

 

115   

784

 7 

 

112   

870

 2 

 

435   

590

 5 

 

118   

868

 4 

 

217   

684

 6 

 

114   

878

 2 

 

439   

580

 5 

 

116   

387

 3 

 

129   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021