« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.5.1. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.5.1. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

696

 6 

 

116   

472

 4 

 

118   

860

 4 

 

215   

476

 4 

 

119   

381

 3 

 

127   

784

 7 

 

112   

791

 7 

 

113   

678

 6 

 

113   

896

 8 

 

112   

692

 2 

 

346   

676

 2 

 

338   

565

 5 

 

113   

951

 3 

 

317   

868

 4 

 

217   

684

 6 

 

114   

258

 2 

 

129   

575

 5 

 

115   

570

 5 

 

114   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020