« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.5.1. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.5.1. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

896

 8 

 

112   

496

 4 

 

124   

672

 6 

 

112   

791

 7 

 

113   

654

 2 

 

327   

854

 2 

 

427   

456

 4 

 

114   

278

 2 

 

139   

565

 5 

 

113   

560

 5 

 

112   

984

 3 

 

328   

876

 4 

 

219   

570

 5 

 

114   

872

 4 

 

218   

696

 6 

 

116   

684

 6 

 

114   

784

 7 

 

112   

678

 3 

 

226   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020