« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.5.2. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.5.2. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

896

 8 

 

112   

636

 3 

 

212   

696

 6 

 

116   

633

 3 

 

211   

945

 3 

 

315   

440

 4 

 

110   

472

 4 

 

118   

460

 2 

 

230   

464

 4 

 

116   

360

 3 

 

120   

580

 5 

 

116   

966

 3 

 

322   

238

 2 

 

119   

484

 4 

 

121   

791

 7 

 

113   

939

 3 

 

313   

476

 4 

 

119   

824

 2 

 

412   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021