« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.5.2. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.5.2. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

896

 8 

 

112   

484

 4 

 

121   

684

 6 

 

114   

699

 3 

 

233   

690

 6 

 

115   

930

 3 

 

310   

696

 6 

 

116   

696

 3 

 

232   

791

 7 

 

113   

448

 2 

 

224   

672

 3 

 

224   

484

 2 

 

242   

351

 3 

 

117   

246

 2 

 

123   

678

 6 

 

113   

444

 4 

 

111   

784

 7 

 

112   

440

 4 

 

110   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021