« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.5.2. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.5.2. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

784

 7 

 

112   

636

 3 

 

212   

565

 5 

 

113   

669

 3 

 

223   

896

 8 

 

112   

448

 4 

 

112   

342

 3 

 

114   

844

 4 

 

211   

590

 5 

 

118   

960

 3 

 

320   

791

 7 

 

113   

268

 2 

 

134   

381

 3 

 

127   

939

 3 

 

313   

654

 3 

 

218   

880

 4 

 

220   

696

 6 

 

116   

664

 2 

 

332   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020