« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.5.2. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.5.2. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

585

 5 

 

117   

339

 3 

 

113   

896

 8 

 

112   

448

 4 

 

112   

957

 3 

 

319   

848

 4 

 

212   

864

 4 

 

216   

663

 3 

 

221   

570

 5 

 

114   

336

 3 

 

112   

494

 2 

 

247   

484

 2 

 

242   

791

 7 

 

113   

286

 2 

 

143   

876

 4 

 

219   

690

 3 

 

230   

696

 6 

 

116   

620

 2 

 

310   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020