« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.5.2. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.5.2. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

868

 4 

 

217   

420

 2 

 

210   

896

 8 

 

112   

840

 4 

 

210   

698

 2 

 

349   

996

 3 

 

332   

595

 5 

 

119   

668

 2 

 

334   

951

 3 

 

317   

222

 2 

 

111   

642

 3 

 

214   

444

 4 

 

111   

672

 6 

 

112   

390

 3 

 

130   

342

 3 

 

114   

933

 3 

 

311   

672

 3 

 

224   

480

 4 

 

120   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020