« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.5.2. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.5.2. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

348

 3 

 

116   

864

 2 

 

432   

896

 8 

 

112   

682

 2 

 

341   

791

 7 

 

113   

626

 2 

 

313   

690

 6 

 

115   

636

 3 

 

212   

460

 4 

 

115   

248

 2 

 

124   

692

 2 

 

346   

663

 3 

 

221   

456

 2 

 

228   

699

 3 

 

233   

898

 2 

 

449   

488

 4 

 

122   

942

 3 

 

314   

480

 4 

 

120   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020