« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.5.2. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.5.2. Μεταφορά στο δεύτερο βήμα, κάποιες ασκήσεις. Τριψήφιος διαιρεταίος. Μονοψήφιος διαιρέτης. Χωρίς υπόλοιπο.

864

 4 

 

216   

848

 4 

 

212   

896

 8 

 

112   

624

 2 

 

312   

642

 3 

 

214   

669

 3 

 

223   

784

 7 

 

112   

480

 4 

 

120   

472

 4 

 

118   

699

 3 

 

233   

468

 4 

 

117   

696

 3 

 

232   

698

 2 

 

349   

390

 3 

 

130   

258

 2 

 

129   

622

 2 

 

311   

791

 7 

 

113   

844

 4 

 

211   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021