« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.6.1. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.6.1. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε όλες τις ασκήσεις.

439

 3 

1  

146   

395

 4 

3  

98  

571

 6 

1  

95  

891

 5 

1  

178   

434

 3 

2  

144   

200

 9 

2  

22  

506

 7 

2  

72  

737

 2 

1  

368   

585

 6 

3  

97  

665

 4 

1  

166   

294

 8 

6  

36  

395

 9 

8  

43  

373

 4 

1  

93  

593

 3 

2  

197   

662

 7 

4  

94  

887

 6 

5  

147   

418

 3 

1  

139   

934

 7 

3  

133   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020