« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.6.1. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.6.1. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε όλες τις ασκήσεις.

709

 3 

1  

236   

134

 3 

2  

44  

739

 2 

1  

369   

799

 3 

1  

266   

595

 2 

1  

297   

928

 5 

3  

185   

569

 9 

2  

63  

230

 6 

2  

38  

521

 8 

1  

65  

911

 2 

1  

455   

700

 8 

4  

87  

897

 6 

3  

149   

262

 9 

1  

29  

774

 4 

2  

193   

711

 8 

7  

88  

286

 8 

6  

35  

931

 2 

1  

465   

783

 4 

3  

195   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021