« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.6.1. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.6.1. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε όλες τις ασκήσεις.

872

 6 

2  

145   

886

 7 

4  

126   

676

 5 

1  

135   

669

 8 

5  

83  

864

 5 

4  

172   

598

 3 

1  

199   

284

 5 

4  

56  

193

 2 

1  

96  

582

 4 

2  

145   

559

 4 

3  

139   

737

 6 

5  

122   

393

 2 

1  

196   

261

 5 

1  

52  

768

 5 

3  

153   

841

 9 

4  

93  

229

 8 

5  

28  

699

 7 

6  

99  

790

 9 

7  

87  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020