« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.6.1. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.6.1. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε όλες τις ασκήσεις.

377

 2 

1  

188   

971

 7 

5  

138   

741

 8 

5  

92  

827

 5 

2  

165   

646

 5 

1  

129   

958

 7 

6  

136   

342

 4 

2  

85  

691

 5 

1  

138   

235

 9 

1  

26  

358

 8 

6  

44  

630

 8 

6  

78  

378

 8 

2  

47  

378

 5 

3  

75  

412

 3 

1  

137   

794

 5 

4  

158   

549

 4 

1  

137   

856

 6 

4  

142   

795

 8 

3  

99  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020