« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.6.1. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.6.1. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε όλες τις ασκήσεις.

746

 3 

2  

248   

549

 4 

1  

137   

859

 3 

1  

286   

681

 8 

1  

85  

197

 2 

1  

98  

213

 9 

6  

23  

388

 8 

4  

48  

506

 7 

2  

72  

802

 3 

1  

267   

911

 4 

3  

227   

888

 9 

6  

98  

289

 3 

1  

96  

694

 4 

2  

173   

526

 7 

1  

75  

985

 6 

1  

164   

683

 8 

3  

85  

965

 7 

6  

137   

896

 5 

1  

179   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021