« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.6.1. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.6.1. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε όλες τις ασκήσεις.

800

 3 

2  

266   

994

 4 

2  

248   

856

 3 

1  

285   

414

 7 

1  

59  

562

 3 

1  

187   

515

 7 

4  

73  

578

 7 

4  

82  

601

 7 

6  

85  

957

 2 

1  

478   

694

 4 

2  

173   

262

 3 

1  

87  

735

 2 

1  

367   

393

 2 

1  

196   

797

 4 

1  

199   

692

 7 

6  

98  

179

 2 

1  

89  

476

 8 

4  

59  

595

 2 

1  

297   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020