« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.6.1. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.6.1. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε όλες τις ασκήσεις.

173

 2 

1  

86  

215

 4 

3  

53  

863

 5 

3  

172   

661

 4 

1  

165   

137

 2 

1  

68  

313

 7 

5  

44  

737

 4 

1  

184   

591

 8 

7  

73  

821

 6 

5  

136   

924

 8 

4  

115   

112

 9 

4  

12  

673

 8 

1  

84  

559

 2 

1  

279   

368

 7 

4  

52  

359

 2 

1  

179   

139

 2 

1  

69  

799

 2 

1  

399   

681

 9 

6  

75  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021