« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.6.2. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.6.2. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε κάποιες ασκήσεις.

269

 7 

3  

38  

504

 8 

 

63  

115

 2 

1  

57  

495

 9 

 

55  

509

 4 

1  

127   

190

 2 

 

95  

752

 6 

2  

125   

771

 3 

 

257   

733

 6 

1  

122   

507

 3 

 

169   

719

 4 

3  

179   

597

 3 

 

199   

713

 9 

2  

79  

820

 5 

 

164   

577

 2 

1  

288   

498

 6 

 

83  

934

 8 

6  

116   

585

 9 

 

65  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021