« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.6.2. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.6.2. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε κάποιες ασκήσεις.

578

 7 

4  

82  

360

 8 

 

45  

656

 9 

8  

72  

259

 7 

 

37  

767

 3 

2  

255   

865

 5 

 

173   

914

 4 

2  

228   

390

 2 

 

195   

861

 9 

6  

95  

916

 2 

 

458   

737

 2 

1  

368   

344

 8 

 

43  

746

 6 

2  

124   

161

 7 

 

23  

157

 2 

1  

78  

952

 7 

 

136   

589

 7 

1  

84  

315

 5 

 

63  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020