« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.6.2. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.6.2. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε κάποιες ασκήσεις.

849

 5 

4  

169   

772

 4 

 

193   

674

 4 

2  

168   

920

 8 

 

115   

175

 2 

1  

87  

616

 4 

 

154   

537

 4 

1  

134   

440

 8 

 

55  

932

 6 

2  

155   

994

 2 

 

497   

154

 8 

2  

19  

750

 6 

 

125   

173

 7 

5  

24  

645

 5 

 

129   

297

 8 

1  

37  

144

 6 

 

24  

259

 6 

1  

43  

665

 5 

 

133   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020