« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.6.2. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.6.2. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε κάποιες ασκήσεις.

863

 7 

2  

123   

693

 7 

 

99  

530

 6 

2  

88  

867

 3 

 

289   

339

 2 

1  

169   

228

 4 

 

57  

532

 6 

4  

88  

978

 6 

 

163   

849

 5 

4  

169   

152

 4 

 

38  

753

 2 

1  

376   

656

 4 

 

164   

181

 4 

1  

45  

942

 6 

 

157   

927

 7 

3  

132   

696

 4 

 

174   

975

 2 

1  

487   

747

 9 

 

83  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021