« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.6.2. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.6.2. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε κάποιες ασκήσεις.

289

 8 

1  

36  

693

 9 

 

77  

446

 3 

2  

148   

704

 4 

 

176   

140

 3 

2  

46  

261

 3 

 

87  

397

 2 

1  

198   

392

 8 

 

49  

546

 4 

2  

136   

570

 6 

 

95  

444

 9 

3  

49  

978

 6 

 

163   

375

 2 

1  

187   

712

 4 

 

178   

531

 2 

1  

265   

894

 3 

 

298   

345

 9 

3  

38  

845

 5 

 

169   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021