« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.6.2. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.6.2. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε κάποιες ασκήσεις.

619

 9 

7  

68  

652

 4 

 

163   

717

 6 

3  

119   

504

 7 

 

72  

506

 9 

2  

56  

572

 2 

 

286   

149

 3 

2  

49  

792

 8 

 

99  

459

 6 

3  

76  

760

 8 

 

95  

404

 6 

2  

67  

777

 3 

 

259   

774

 4 

2  

193   

756

 6 

 

126   

565

 6 

1  

94  

772

 2 

 

386   

419

 3 

2  

139   

126

 9 

 

14  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020