« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.6.2. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.6.2. Μεταφορά. Υπόλοιπο σε κάποιες ασκήσεις.

919

 5 

4  

183   

875

 5 

 

175   

793

 4 

1  

198   

615

 5 

 

123   

173

 2 

1  

86  

178

 2 

 

89  

927

 8 

7  

115   

952

 8 

 

119   

555

 8 

3  

69  

424

 8 

 

53  

533

 2 

1  

266   

432

 9 

 

48  

466

 6 

4  

77  

531

 9 

 

59  

717

 9 

6  

79  

396

 9 

 

44  

285

 8 

5  

35  

976

 8 

 

122   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020