« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.7.1. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.7.1. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.

7960

 4 

 

1990    

9270

 3 

 

3090    

3320

 2 

 

1660    

6360

 8 

 

795   

3560

 5 

 

712   

2350

 2 

 

1175    

6150

 6 

 

1025    

4230

 9 

 

470   

5560

 8 

 

695   

9270

 2 

 

4635    

2640

 8 

 

330   

7920

 9 

 

880   

1940

 5 

 

388   

8430

 6 

 

1405    

4410

 9 

 

490   

6630

 3 

 

2210    

1430

 2 

 

715   

6580

 4 

 

1645    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021