« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.7.1. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.7.1. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.

2590

 7 

 

370   

4740

 6 

 

790   

9760

 8 

 

1220    

4760

 4 

 

1190    

8580

 6 

 

1430    

2680

 8 

 

335   

1260

 9 

 

140   

1350

 9 

 

150   

9310

 7 

 

1330    

2790

 9 

 

310   

1120

 5 

 

224   

3420

 4 

 

855   

5580

 9 

 

620   

7470

 9 

 

830   

2130

 3 

 

710   

9160

 4 

 

2290    

1140

 4 

 

285   

1760

 4 

 

440   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020