« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.7.1. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.7.1. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.

9630

 3 

 

3210    

4680

 9 

 

520   

9310

 7 

 

1330    

2290

 2 

 

1145    

5130

 6 

 

855   

1750

 7 

 

250   

2490

 6 

 

415   

5620

 4 

 

1405    

5850

 9 

 

650   

2280

 4 

 

570   

1560

 8 

 

195   

6220

 4 

 

1555    

2680

 4 

 

670   

5120

 8 

 

640   

7920

 3 

 

2640    

8120

 8 

 

1015    

9450

 7 

 

1350    

2790

 9 

 

310   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020