« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.7.1. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.7.1. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.

6320

 8 

 

790   

6750

 9 

 

750   

6360

 4 

 

1590    

2970

 9 

 

330   

5280

 3 

 

1760    

8480

 8 

 

1060    

2340

 6 

 

390   

3150

 7 

 

450   

8520

 6 

 

1420    

9840

 8 

 

1230    

5560

 8 

 

695   

8520

 8 

 

1065    

2720

 2 

 

1360    

8430

 6 

 

1405    

5120

 8 

 

640   

2190

 3 

 

730   

4210

 5 

 

842   

3740

 4 

 

935   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020