« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.7.1. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.7.1. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.

7610

 2 

 

3805    

1120

 7 

 

160   

8560

 8 

 

1070    

6840

 9 

 

760   

1240

 8 

 

155   

9120

 8 

 

1140    

9730

 7 

 

1390    

9750

 6 

 

1625    

4280

 4 

 

1070    

9160

 5 

 

1832    

2370

 6 

 

395   

6230

 7 

 

890   

6690

 6 

 

1115    

3240

 9 

 

360   

6510

 7 

 

930   

7830

 9 

 

870   

4920

 6 

 

820   

3480

 3 

 

1160    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020