« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.7.1. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.7.1. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Χωρίς υπόλοιπο.

8880

 8 

 

1110    

4680

 9 

 

520   

5950

 7 

 

850   

6360

 6 

 

1060    

4890

 3 

 

1630    

2130

 3 

 

710   

1540

 7 

 

220   

8580

 4 

 

2145    

4340

 5 

 

868   

7320

 8 

 

915   

1560

 8 

 

195   

7620

 3 

 

2540    

8220

 2 

 

4110    

3560

 8 

 

445   

8960

 8 

 

1120    

7110

 3 

 

2370    

5920

 8 

 

740   

4440

 4 

 

1110    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021