« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.7.2. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Κάποιες ασκήσεις με υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.7.2. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Κάποιες ασκήσεις με υπόλοιπο.

8260

 4 

 

2065    

5990

 9 

5  

665   

7690

 9 

4  

854   

7410

 7 

4  

1058    

2770

 4 

2  

692   

4940

 4 

 

1235    

8680

 2 

 

4340    

8720

 6 

2  

1453    

9950

 6 

2  

1658    

2750

 3 

2  

916   

5980

 4 

 

1495    

8180

 4 

 

2045    

5170

 4 

2  

1292    

3330

 7 

5  

475   

5290

 8 

2  

661   

2150

 3 

2  

716   

2740

 2 

 

1370    

6870

 8 

6  

858   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021