« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.7.2. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Κάποιες ασκήσεις με υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.7.2. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Κάποιες ασκήσεις με υπόλοιπο.

2550

 9 

3  

283   

4870

 9 

1  

541   

4660

 7 

5  

665   

8270

 4 

2  

2067    

4370

 5 

 

874   

5950

 2 

 

2975    

8410

 9 

4  

934   

6170

 7 

3  

881   

4750

 2 

 

2375    

4440

 9 

3  

493   

5110

 6 

4  

851   

5720

 5 

 

1144    

6530

 4 

2  

1632    

5370

 5 

 

1074    

8680

 6 

4  

1446    

9510

 3 

 

3170    

9840

 3 

 

3280    

6260

 4 

 

1565    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020