« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.7.2. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Κάποιες ασκήσεις με υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.7.2. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Κάποιες ασκήσεις με υπόλοιπο.

9560

 8 

 

1195    

2270

 4 

2  

567   

5720

 9 

5  

635   

9870

 5 

 

1974    

5320

 6 

4  

886   

8580

 8 

4  

1072    

9530

 8 

2  

1191    

5710

 7 

5  

815   

4930

 5 

 

986   

7350

 9 

6  

816   

6480

 8 

 

810   

5360

 5 

 

1072    

2270

 5 

 

454   

7980

 4 

 

1995    

6530

 2 

 

3265    

4730

 9 

5  

525   

6120

 4 

 

1530    

3830

 8 

6  

478   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020