« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.7.2. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Κάποιες ασκήσεις με υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.7.2. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Κάποιες ασκήσεις με υπόλοιπο.

6950

 3 

2  

2316    

7860

 3 

 

2620    

1360

 7 

2  

194   

8230

 9 

4  

914   

4370

 8 

2  

546   

4740

 7 

1  

677   

7240

 8 

 

905   

4460

 9 

5  

495   

5640

 3 

 

1880    

2430

 3 

 

810   

1150

 8 

6  

143   

9550

 4 

2  

2387    

8320

 6 

4  

1386    

6250

 9 

4  

694   

6450

 9 

6  

716   

7650

 8 

2  

956   

8730

 4 

2  

2182    

6990

 7 

4  

998   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020