« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.7.2. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Κάποιες ασκήσεις με υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.7.2. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Κάποιες ασκήσεις με υπόλοιπο.

5260

 4 

 

1315    

2860

 3 

1  

953   

4860

 2 

 

2430    

6660

 5 

 

1332    

6710

 3 

2  

2236    

3460

 3 

1  

1153    

7340

 6 

2  

1223    

7220

 9 

2  

802   

7160

 9 

5  

795   

7780

 3 

1  

2593    

4250

 7 

1  

607   

6220

 8 

4  

777   

5850

 4 

2  

1462    

4290

 3 

 

1430    

5690

 5 

 

1138    

9450

 7 

 

1350    

3740

 3 

2  

1246    

7880

 2 

 

3940    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021