« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.7.2. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Κάποιες ασκήσεις με υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.7.2. Μηδενικά στις μονάδες του διαιρεταίου. Κάποιες ασκήσεις με υπόλοιπο.

3360

 2 

 

1680    

3420

 7 

4  

488   

3660

 8 

4  

457   

1370

 5 

 

274   

3910

 8 

6  

488   

4170

 2 

 

2085    

8950

 6 

4  

1491    

4240

 3 

1  

1413    

2720

 2 

 

1360    

3670

 7 

2  

524   

7730

 2 

 

3865    

7660

 9 

1  

851   

5970

 9 

3  

663   

8840

 6 

2  

1473    

2370

 6 

 

395   

8690

 3 

2  

2896    

8740

 9 

1  

971   

4210

 3 

1  

1403    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020