« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.8.1. Ενδιάμεσα μηδενικά στο διαιρεταίο. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.8.1. Ενδιάμεσα μηδενικά στο διαιρεταίο. Χωρίς υπόλοιπο.

4404

 6 

 

734   

8109

 9 

 

901   

9099

 9 

 

1011    

9098

 2 

 

4549    

2403

 9 

 

267   

4208

 8 

 

526   

1044

 6 

 

174   

4074

 7 

 

582   

6099

 3 

 

2033    

8406

 6 

 

1401    

5035

 5 

 

1007    

4032

 7 

 

576   

6054

 6 

 

1009    

9072

 4 

 

2268    

6012

 2 

 

3006    

4705

 5 

 

941   

2088

 8 

 

261   

3048

 6 

 

508   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021