« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.8.1. Ενδιάμεσα μηδενικά στο διαιρεταίο. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.8.1. Ενδιάμεσα μηδενικά στο διαιρεταίο. Χωρίς υπόλοιπο.

4095

 9 

 

455   

2604

 7 

 

372   

8056

 8 

 

1007    

4404

 3 

 

1468    

7505

 5 

 

1501    

8202

 6 

 

1367    

1505

 7 

 

215   

7407

 9 

 

823   

6054

 6 

 

1009    

1062

 9 

 

118   

4014

 9 

 

446   

4088

 8 

 

511   

6804

 7 

 

972   

8208

 6 

 

1368    

4208

 4 

 

1052    

4068

 9 

 

452   

5056

 4 

 

1264    

9405

 9 

 

1045    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020