« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.8.1. Ενδιάμεσα μηδενικά στο διαιρεταίο. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.8.1. Ενδιάμεσα μηδενικά στο διαιρεταίο. Χωρίς υπόλοιπο.

8044

 4 

 

2011    

1017

 9 

 

113   

2303

 7 

 

329   

8075

 5 

 

1615    

9012

 3 

 

3004    

1504

 4 

 

376   

8408

 4 

 

2102    

9015

 5 

 

1803    

5015

 5 

 

1003    

6708

 4 

 

1677    

4025

 7 

 

575   

8036

 4 

 

2009    

4044

 6 

 

674   

4075

 5 

 

815   

5068

 4 

 

1267    

5308

 4 

 

1327    

3092

 2 

 

1546    

8048

 8 

 

1006    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021