« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.8.1. Ενδιάμεσα μηδενικά στο διαιρεταίο. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.8.1. Ενδιάμεσα μηδενικά στο διαιρεταίο. Χωρίς υπόλοιπο.

6306

 3 

 

2102    

1016

 4 

 

254   

3045

 7 

 

435   

3606

 6 

 

601   

1804

 2 

 

902   

7407

 9 

 

823   

8088

 6 

 

1348    

1016

 8 

 

127   

9016

 8 

 

1127    

2208

 3 

 

736   

1071

 7 

 

153   

4704

 3 

 

1568    

3906

 9 

 

434   

4206

 6 

 

701   

6057

 3 

 

2019    

7206

 6 

 

1201    

7089

 3 

 

2363    

7038

 9 

 

782   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020