« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.8.1. Ενδιάμεσα μηδενικά στο διαιρεταίο. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.8.1. Ενδιάμεσα μηδενικά στο διαιρεταίο. Χωρίς υπόλοιπο.

4044

 6 

 

674   

7029

 9 

 

781   

7506

 9 

 

834   

8061

 3 

 

2687    

8307

 9 

 

923   

7014

 6 

 

1169    

1032

 6 

 

172   

5103

 9 

 

567   

1808

 4 

 

452   

5803

 7 

 

829   

6024

 4 

 

1506    

1605

 5 

 

321   

2202

 6 

 

367   

1062

 6 

 

177   

1015

 7 

 

145   

9204

 6 

 

1534    

1806

 7 

 

258   

2304

 2 

 

1152    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020