« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.8.1. Ενδιάμεσα μηδενικά στο διαιρεταίο. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.8.1. Ενδιάμεσα μηδενικά στο διαιρεταίο. Χωρίς υπόλοιπο.

5052

 6 

 

842   

6705

 5 

 

1341    

1904

 8 

 

238   

9076

 4 

 

2269    

6094

 2 

 

3047    

5708

 4 

 

1427    

1029

 7 

 

147   

2305

 5 

 

461   

8072

 8 

 

1009    

6906

 2 

 

3453    

6408

 9 

 

712   

1038

 6 

 

173   

2205

 5 

 

441   

6404

 4 

 

1601    

3066

 6 

 

511   

4905

 5 

 

981   

1408

 8 

 

176   

2604

 7 

 

372   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020