« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.8.2. Ενδιάμεσα μηδενικά σε κάποιους διαιρεταίους. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.8.2. Ενδιάμεσα μηδενικά σε κάποιους διαιρεταίους. Χωρίς υπόλοιπο.

2709

 3 

 

903   

7148

 4 

 

1787    

3704

 8 

 

463   

5736

 4 

 

1434    

4704

 8 

 

588   

1324

 4 

 

331   

6308

 4 

 

1577    

6294

 6 

 

1049    

4907

 7 

 

701   

2106

 6 

 

351   

4085

 5 

 

817   

1446

 2 

 

723   

4083

 3 

 

1361    

1539

 9 

 

171   

8304

 2 

 

4152    

4844

 4 

 

1211    

3605

 5 

 

721   

1404

 3 

 

468   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020