« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.8.2. Ενδιάμεσα μηδενικά σε κάποιους διαιρεταίους. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.8.2. Ενδιάμεσα μηδενικά σε κάποιους διαιρεταίους. Χωρίς υπόλοιπο.

7704

 8 

 

963   

8270

 5 

 

1654    

3066

 6 

 

511   

6065

 5 

 

1213    

6606

 6 

 

1101    

2214

 6 

 

369   

9096

 2 

 

4548    

5888

 8 

 

736   

5306

 7 

 

758   

4976

 4 

 

1244    

2016

 3 

 

672   

5823

 9 

 

647   

1038

 6 

 

173   

2916

 6 

 

486   

7014

 6 

 

1169    

7632

 6 

 

1272    

5605

 5 

 

1121    

3522

 3 

 

1174    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021