« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.8.2. Ενδιάμεσα μηδενικά σε κάποιους διαιρεταίους. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.8.2. Ενδιάμεσα μηδενικά σε κάποιους διαιρεταίους. Χωρίς υπόλοιπο.

1706

 2 

 

853   

6200

 8 

 

775   

3016

 8 

 

377   

1690

 2 

 

845   

4064

 2 

 

2032    

9906

 6 

 

1651    

9022

 2 

 

4511    

6561

 9 

 

729   

9072

 3 

 

3024    

3031

 7 

 

433   

1032

 8 

 

129   

1330

 7 

 

190   

1053

 3 

 

351   

6024

 6 

 

1004    

1082

 2 

 

541   

1416

 3 

 

472   

9032

 8 

 

1129    

6858

 6 

 

1143    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020