« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.8.2. Ενδιάμεσα μηδενικά σε κάποιους διαιρεταίους. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.8.2. Ενδιάμεσα μηδενικά σε κάποιους διαιρεταίους. Χωρίς υπόλοιπο.

8064

 3 

 

2688    

6785

 5 

 

1357    

9902

 2 

 

4951    

6685

 7 

 

955   

3087

 9 

 

343   

7192

 8 

 

899   

3024

 4 

 

756   

5046

 6 

 

841   

7034

 2 

 

3517    

9092

 4 

 

2273    

3105

 3 

 

1035    

2156

 4 

 

539   

7508

 4 

 

1877    

6237

 7 

 

891   

3406

 2 

 

1703    

3558

 6 

 

593   

7203

 7 

 

1029    

5175

 5 

 

1035    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020