« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.8.2. Ενδιάμεσα μηδενικά σε κάποιους διαιρεταίους. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.8.2. Ενδιάμεσα μηδενικά σε κάποιους διαιρεταίους. Χωρίς υπόλοιπο.

8402

 2 

 

4201    

1309

 7 

 

187   

8704

 8 

 

1088    

6044

 4 

 

1511    

6034

 7 

 

862   

2900

 4 

 

725   

9207

 9 

 

1023    

1146

 3 

 

382   

5301

 9 

 

589   

7448

 8 

 

931   

5306

 7 

 

758   

2352

 4 

 

588   

8106

 6 

 

1351    

1863

 9 

 

207   

3024

 8 

 

378   

7136

 8 

 

892   

8703

 9 

 

967   

1284

 6 

 

214   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021