« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.8.2. Ενδιάμεσα μηδενικά σε κάποιους διαιρεταίους. Χωρίς υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.8.2. Ενδιάμεσα μηδενικά σε κάποιους διαιρεταίους. Χωρίς υπόλοιπο.

4025

 7 

 

575   

4380

 6 

 

730   

4702

 2 

 

2351    

9702

 6 

 

1617    

7705

 5 

 

1541    

6518

 2 

 

3259    

1206

 6 

 

201   

1932

 6 

 

322   

1089

 9 

 

121   

8064

 9 

 

896   

2016

 2 

 

1008    

8238

 6 

 

1373    

8095

 5 

 

1619    

8390

 5 

 

1678    

6205

 5 

 

1241    

2580

 3 

 

860   

2046

 6 

 

341   

3735

 9 

 

415   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020