« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.9. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.9. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.

9087

 6 

3  

1514    

1079

 4 

3  

269   

5807

 2 

1  

2903    

1900

 6 

4  

316   

3109

 5 

4  

621   

9400

 7 

6  

1342    

9308

 8 

4  

1163    

1309

 5 

4  

261   

8507

 6 

5  

1417    

1087

 2 

1  

543   

9300

 9 

3  

1033    

7409

 2 

1  

3704    

6029

 4 

1  

1507    

2503

 9 

1  

278   

1069

 6 

1  

178   

1000

 7 

6  

142   

7509

 2 

1  

3754    

4070

 6 

2  

678   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021