« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.9. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.9. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.

6077

 7 

1  

868   

2077

 2 

1  

1038    

5029

 4 

1  

1257    

9503

 8 

7  

1187    

6075

 4 

3  

1518    

9073

 3 

1  

3024    

2020

 3 

1  

673   

7507

 4 

3  

1876    

1011

 6 

3  

168   

2905

 6 

1  

484   

5075

 3 

2  

1691    

7308

 5 

3  

1461    

8020

 3 

1  

2673    

1029

 5 

4  

205   

7105

 3 

1  

2368    

7402

 4 

2  

1850    

9102

 8 

6  

1137    

1101

 9 

3  

122   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021