« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.9. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.9. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.

9061

 8 

5  

1132    

3004

 3 

1  

1001    

7085

 7 

1  

1012    

2021

 9 

5  

224   

3705

 2 

1  

1852    

4601

 2 

1  

2300    

6015

 2 

1  

3007    

9104

 3 

2  

3034    

1078

 9 

7  

119   

8807

 3 

2  

2935    

1204

 9 

7  

133   

7402

 8 

2  

925   

3706

 8 

2  

463   

2701

 7 

6  

385   

5707

 8 

3  

713   

8094

 7 

2  

1156    

2107

 2 

1  

1053    

9606

 9 

3  

1067    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020