« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.9. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.9. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.

7037

 9 

8  

781   

7807

 9 

4  

867   

3027

 6 

3  

504   

8301

 7 

6  

1185    

9036

 7 

6  

1290    

5906

 7 

5  

843   

5708

 9 

2  

634   

1301

 2 

1  

650   

8059

 7 

2  

1151    

5504

 7 

2  

786   

6031

 3 

1  

2010    

9805

 2 

1  

4902    

1002

 9 

3  

111   

9033

 7 

3  

1290    

6808

 5 

3  

1361    

9609

 2 

1  

4804    

5049

 2 

1  

2524    

5806

 8 

6  

725   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020