« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.9. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.9. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.

8012

 6 

2  

1335    

5404

 3 

1  

1801    

1401

 9 

6  

155   

1067

 9 

5  

118   

4807

 9 

1  

534   

4807

 6 

1  

801   

7200

 7 

4  

1028    

9608

 3 

2  

3202    

7306

 6 

4  

1217    

8006

 3 

2  

2668    

9048

 5 

3  

1809    

7099

 2 

1  

3549    

8080

 7 

2  

1154    

8099

 5 

4  

1619    

7402

 9 

4  

822   

3306

 9 

3  

367   

3062

 4 

2  

765   

3080

 9 

2  

342   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020