« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.9. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.9. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.

1201

 2 

1  

600   

2066

 9 

5  

229   

4035

 9 

3  

448   

6101

 3 

2  

2033    

4805

 4 

1  

1201    

7705

 2 

1  

3852    

7904

 6 

2  

1317    

6402

 9 

3  

711   

4707

 6 

3  

784   

3049

 2 

1  

1524    

4707

 2 

1  

2353    

9609

 4 

1  

2402    

3310

 4 

2  

827   

8034

 8 

2  

1004    

1507

 7 

2  

215   

2057

 6 

5  

342   

2041

 7 

4  

291   

3049

 6 

1  

508   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020