« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.10. Μεγάλοι αριθμοί. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.10. Μεγάλοι αριθμοί. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.

40824

 5 

4  

8164    

86005

 2 

1  

43002     

79566

 5 

1  

15913     

77323

 6 

1  

12887     

55995

 2 

1  

27997     

58981

 5 

1  

11796     

20507

 2 

1  

10253     

69863

 4 

3  

17465     

32732

 6 

2  

5455    

46187

 5 

2  

9237    

67106

 8 

2  

8388    

67131

 4 

3  

16782     

96620

 8 

4  

12077     

96137

 8 

1  

12017     

59036

 8 

4  

7379    

65606

 9 

5  

7289    

74595

 9 

3  

8288    

65497

 8 

1  

8187    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021