« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.10. Μεγάλοι αριθμοί. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.10. Μεγάλοι αριθμοί. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.

29981

 2 

1  

14990     

33330

 7 

3  

4761    

80753

 8 

1  

10094     

60779

 7 

5  

8682    

18901

 2 

1  

9450    

37009

 6 

1  

6168    

26419

 5 

4  

5283    

10780

 9 

7  

1197    

10013

 9 

5  

1112    

40135

 6 

1  

6689    

46537

 5 

2  

9307    

10472

 6 

2  

1745    

41504

 7 

1  

5929    

61295

 4 

3  

15323     

95061

 2 

1  

47530     

28233

 6 

3  

4705    

16007

 8 

7  

2000    

50299

 3 

1  

16766     

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020