« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.10. Μεγάλοι αριθμοί. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.10. Μεγάλοι αριθμοί. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.

31019

 8 

3  

3877    

50103

 4 

3  

12525     

74522

 3 

2  

24840     

74707

 3 

1  

24902     

83069

 8 

5  

10383     

57514

 4 

2  

14378     

98421

 4 

1  

24605     

45206

 3 

2  

15068     

14060

 7 

4  

2008    

20899

 7 

4  

2985    

81719

 2 

1  

40859     

11102

 5 

2  

2220    

39523

 8 

3  

4940    

11519

 7 

4  

1645    

74843

 6 

5  

12473     

60937

 3 

1  

20312     

59039

 3 

2  

19679     

97557

 2 

1  

48778     

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020