« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.10. Μεγάλοι αριθμοί. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.10. Μεγάλοι αριθμοί. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.

90581

 9 

5  

10064     

86097

 8 

1  

10762     

67759

 5 

4  

13551     

38419

 3 

1  

12806     

10913

 2 

1  

5456    

76416

 9 

6  

8490    

14494

 4 

2  

3623    

45304

 3 

1  

15101     

97427

 6 

5  

16237     

45082

 3 

1  

15027     

30808

 5 

3  

6161    

94927

 4 

3  

23731     

96773

 3 

2  

32257     

31551

 9 

6  

3505    

74146

 8 

2  

9268    

28435

 4 

3  

7108    

11655

 8 

7  

1456    

38060

 7 

1  

5437    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021