« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.10. Μεγάλοι αριθμοί. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.10. Μεγάλοι αριθμοί. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.

87087

 2 

1  

43543     

88088

 6 

2  

14681     

21756

 5 

1  

4351    

37357

 3 

1  

12452     

92215

 2 

1  

46107     

31166

 9 

8  

3462    

10636

 9 

7  

1181    

25553

 5 

3  

5110    

18008

 6 

2  

3001    

75506

 4 

2  

18876     

28873

 9 

1  

3208    

26030

 6 

2  

4338    

62499

 4 

3  

15624     

76736

 3 

2  

25578     

15398

 7 

5  

2199    

60906

 9 

3  

6767    

20758

 6 

4  

3459    

21433

 8 

1  

2679    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020