« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.10. Μεγάλοι αριθμοί. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.10. Μεγάλοι αριθμοί. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.

17900

 9 

8  

1988    

35247

 8 

7  

4405    

47200

 9 

4  

5244    

20617

 2 

1  

10308     

97253

 5 

3  

19450     

88457

 4 

1  

22114     

98537

 9 

5  

10948     

88028

 6 

2  

14671     

72307

 8 

3  

9038    

57077

 7 

6  

8153    

21433

 4 

1  

5358    

42364

 6 

4  

7060    

82615

 2 

1  

41307     

63833

 6 

5  

10638     

74710

 4 

2  

18677     

28591

 5 

1  

5718    

60880

 9 

4  

6764    

35686

 4 

2  

8921    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020