« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΔΙΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΔ.10. Μεγάλοι αριθμοί. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΔ.10. Μεγάλοι αριθμοί. Μηδενικά, μεταφορά και/ή υπόλοιπο.

10859

 9 

5  

1206    

73306

 4 

2  

18326     

60890

 4 

2  

15222     

90041

 4 

1  

22510     

98582

 3 

2  

32860     

17728

 5 

3  

3545    

70053

 5 

3  

14010     

10289

 4 

1  

2572    

11605

 2 

1  

5802    

89044

 9 

7  

9893    

47743

 9 

7  

5304    

92530

 7 

4  

13218     

46406

 7 

3  

6629    

75235

 8 

3  

9404    

55748

 3 

2  

18582     

14146

 3 

1  

4715    

65907

 6 

3  

10984     

26405

 2 

1  

13202     

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021