« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Διψήφιο γινόμενο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Διψήφιο γινόμενο. Χωρίς κρατούμενο.

32

× 2 

64  

31

× 2 

62  

12

× 4 

48  

11

× 2 

22  

23

× 2 

46  

14

× 2 

28  

23

× 3 

69  

21

× 3 

63  

22

× 4 

88  

41

× 2 

82  

13

× 2 

26  

22

× 3 

66  

21

× 4 

84  

11

× 5 

55  

33

× 2 

66  

31

× 3 

93  

12

× 3 

36  

32

× 3 

96  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021