« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Τριψήφιο γινόμενο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Τριψήφιο γινόμενο. Χωρίς κρατούμενο.

83

× 3 

249   

62

× 4 

248   

63

× 2 

126   

31

× 4 

124   

61

× 3 

183   

81

× 4 

324   

62

× 2 

124   

64

× 2 

128   

71

× 2 

142   

43

× 3 

129   

52

× 4 

208   

61

× 5 

305   

61

× 4 

244   

82

× 4 

328   

72

× 4 

288   

82

× 3 

246   

42

× 4 

168   

84

× 2 

168   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020