« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Τριψήφιο γινόμενο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Τριψήφιο γινόμενο. Χωρίς κρατούμενο.

51

× 3 

153   

41

× 4 

164   

81

× 2 

162   

62

× 4 

248   

61

× 4 

244   

52

× 4 

208   

83

× 2 

166   

62

× 2 

124   

61

× 3 

183   

42

× 4 

168   

53

× 2 

106   

82

× 2 

164   

74

× 2 

148   

63

× 2 

126   

73

× 2 

146   

71

× 4 

284   

83

× 3 

249   

54

× 2 

108   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021