« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Τριψήφιο γινόμενο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Τριψήφιο γινόμενο. Χωρίς κρατούμενο.

52

× 4 

208   

71

× 5 

355   

54

× 2 

108   

41

× 5 

205   

51

× 3 

153   

31

× 5 

155   

72

× 4 

288   

53

× 2 

106   

71

× 2 

142   

71

× 4 

284   

41

× 4 

164   

51

× 4 

204   

32

× 4 

128   

81

× 2 

162   

51

× 2 

102   

81

× 5 

405   

82

× 4 

328   

81

× 4 

324   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020