« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Τριψήφιο γινόμενο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Τριψήφιο γινόμενο. Χωρίς κρατούμενο.

72

× 4 

288   

61

× 2 

122   

72

× 2 

144   

31

× 4 

124   

61

× 4 

244   

31

× 5 

155   

51

× 5 

255   

71

× 2 

142   

62

× 4 

248   

71

× 4 

284   

42

× 4 

168   

82

× 4 

328   

62

× 2 

124   

64

× 2 

128   

61

× 3 

183   

51

× 4 

204   

72

× 3 

216   

81

× 5 

405   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020