« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Τριψήφιο γινόμενο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Τριψήφιο γινόμενο. Χωρίς κρατούμενο.

62

× 2 

124   

61

× 5 

305   

42

× 4 

168   

71

× 3 

213   

31

× 5 

155   

41

× 3 

123   

42

× 3 

126   

71

× 5 

355   

63

× 2 

126   

51

× 5 

255   

81

× 5 

405   

64

× 2 

128   

51

× 3 

153   

41

× 4 

164   

52

× 3 

156   

71

× 4 

284   

74

× 2 

148   

81

× 4 

324   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021