« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Τριψήφιο γινόμενο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Τριψήφιο γινόμενο. Χωρίς κρατούμενο.

71

× 2 

142   

52

× 2 

104   

81

× 3 

243   

82

× 2 

164   

72

× 2 

144   

64

× 2 

128   

84

× 2 

168   

53

× 2 

106   

71

× 3 

213   

81

× 4 

324   

61

× 3 

183   

71

× 4 

284   

83

× 2 

166   

71

× 5 

355   

82

× 4 

328   

61

× 2 

122   

43

× 3 

129   

42

× 3 

126   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020