« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.3. Τριψήφιος πολλαπλασιαστέος. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.3. Τριψήφιος πολλαπλασιαστέος. Χωρίς κρατούμενο.

233

× 3 

699   

222

× 3 

666   

123

× 3 

369   

131

× 3 

393   

312

× 4 

1248    

333

× 3 

999   

211

× 5 

1055    

411

× 3 

1233    

132

× 3 

396   

211

× 4 

844   

112

× 3 

336   

422

× 3 

1266    

313

× 3 

939   

431

× 3 

1293    

211

× 9 

1899    

423

× 3 

1269    

211

× 7 

1477    

122

× 3 

366   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021