« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.3. Τριψήφιος πολλαπλασιαστέος. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.3. Τριψήφιος πολλαπλασιαστέος. Χωρίς κρατούμενο.

421

× 4 

1684    

211

× 9 

1899    

332

× 3 

996   

412

× 4 

1648    

411

× 5 

2055    

411

× 7 

2877    

422

× 4 

1688    

312

× 4 

1248    

133

× 3 

399   

211

× 8 

1688    

311

× 8 

2488    

111

× 7 

777   

111

× 5 

555   

221

× 3 

663   

322

× 4 

1288    

432

× 3 

1296    

233

× 3 

699   

322

× 3 

966   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020