« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.3. Τριψήφιος πολλαπλασιαστέος. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.3. Τριψήφιος πολλαπλασιαστέος. Χωρίς κρατούμενο.

222

× 4 

888   

211

× 9 

1899    

333

× 3 

999   

122

× 3 

366   

223

× 3 

669   

123

× 3 

369   

323

× 3 

969   

212

× 4 

848   

411

× 3 

1233    

311

× 8 

2488    

322

× 3 

966   

422

× 4 

1688    

411

× 8 

3288    

213

× 3 

639   

422

× 3 

1266    

412

× 4 

1648    

412

× 3 

1236    

233

× 3 

699   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020