« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.3. Τριψήφιος πολλαπλασιαστέος. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.3. Τριψήφιος πολλαπλασιαστέος. Χωρίς κρατούμενο.

211

× 8 

1688    

311

× 7 

2177    

111

× 9 

999   

422

× 4 

1688    

221

× 3 

663   

231

× 3 

693   

311

× 3 

933   

313

× 3 

939   

431

× 3 

1293    

211

× 9 

1899    

132

× 3 

396   

232

× 3 

696   

122

× 4 

488   

122

× 3 

366   

233

× 3 

699   

223

× 3 

669   

121

× 3 

363   

312

× 4 

1248    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020