« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.3. Τριψήφιος πολλαπλασιαστέος. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.3. Τριψήφιος πολλαπλασιαστέος. Χωρίς κρατούμενο.

232

× 3 

696   

311

× 9 

2799    

423

× 3 

1269    

223

× 3 

669   

413

× 3 

1239    

111

× 7 

777   

123

× 3 

369   

411

× 5 

2055    

222

× 4 

888   

111

× 4 

444   

233

× 3 

699   

212

× 4 

848   

331

× 3 

993   

322

× 3 

966   

211

× 7 

1477    

312

× 4 

1248    

422

× 3 

1266    

111

× 5 

555   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021