« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.3. Τριψήφιος πολλαπλασιαστέος. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.3. Τριψήφιος πολλαπλασιαστέος. Χωρίς κρατούμενο.

211

× 7 

1477    

211

× 5 

1055    

422

× 4 

1688    

431

× 3 

1293    

421

× 4 

1684    

311

× 4 

1244    

112

× 4 

448   

311

× 3 

933   

311

× 6 

1866    

422

× 3 

1266    

111

× 5 

555   

131

× 3 

393   

411

× 3 

1233    

212

× 4 

848   

232

× 3 

696   

121

× 3 

363   

333

× 3 

999   

322

× 4 

1288    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020