« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.4.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος, με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.4.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος, με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

50

× 3 

150   

80

× 3 

240   

40

× 3 

120   

60

× 3 

180   

40

× 8 

320   

70

× 5 

350   

80

× 5 

400   

40

× 6 

240   

50

× 6 

300   

80

× 8 

640   

80

× 4 

320   

50

× 7 

350   

20

× 8 

160   

10

× 5 

50  

50

× 5 

250   

50

× 8 

400   

60

× 8 

480   

20

× 6 

120   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020