« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.4.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος, με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.4.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος, με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

30

× 4 

120   

30

× 8 

240   

70

× 5 

350   

60

× 4 

240   

60

× 7 

420   

60

× 3 

180   

80

× 4 

320   

20

× 7 

140   

60

× 8 

480   

50

× 5 

250   

30

× 3 

90  

80

× 5 

400   

20

× 3 

60  

50

× 4 

200   

60

× 6 

360   

40

× 3 

120   

10

× 3 

30  

20

× 8 

160   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020