« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.4.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος, με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.4.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος, με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

50

× 6 

300   

80

× 8 

640   

20

× 8 

160   

80

× 5 

400   

60

× 3 

180   

20

× 4 

80  

40

× 3 

120   

70

× 5 

350   

40

× 6 

240   

60

× 7 

420   

80

× 3 

240   

50

× 5 

250   

80

× 6 

480   

40

× 4 

160   

10

× 7 

70  

60

× 6 

360   

10

× 4 

40  

20

× 6 

120   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021