« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.4.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος, με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.4.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος, με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

70

× 8 

560   

50

× 5 

250   

10

× 6 

60  

80

× 4 

320   

60

× 8 

480   

10

× 5 

50  

60

× 6 

360   

30

× 3 

90  

80

× 6 

480   

10

× 8 

80  

20

× 6 

120   

70

× 7 

490   

30

× 6 

180   

30

× 5 

150   

20

× 3 

60  

50

× 4 

200   

70

× 4 

280   

40

× 4 

160   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020