« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.4.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος, με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.4.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος, με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

40

× 5 

200   

80

× 7 

560   

60

× 7 

420   

60

× 5 

300   

20

× 4 

80  

70

× 4 

280   

20

× 6 

120   

10

× 4 

40  

60

× 4 

240   

30

× 3 

90  

10

× 6 

60  

30

× 6 

180   

10

× 8 

80  

50

× 3 

150   

30

× 4 

120   

50

× 4 

200   

50

× 6 

300   

10

× 5 

50  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021