« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.4.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος, με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.4.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος, με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

80

× 7 

560   

70

× 6 

420   

10

× 5 

50  

30

× 8 

240   

60

× 8 

480   

70

× 5 

350   

10

× 3 

30  

40

× 5 

200   

80

× 3 

240   

50

× 7 

350   

20

× 8 

160   

20

× 6 

120   

20

× 3 

60  

30

× 4 

120   

60

× 7 

420   

60

× 5 

300   

40

× 8 

320   

40

× 4 

160   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021