« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.4.2. Διψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.4.2. Διψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

10

× 5 

50  

81

× 4 

324   

30

× 4 

120   

81

× 5 

405   

60

× 8 

480   

52

× 2 

104   

70

× 3 

210   

82

× 4 

328   

70

× 8 

560   

63

× 2 

126   

80

× 7 

560   

61

× 3 

183   

80

× 4 

320   

52

× 3 

156   

40

× 6 

240   

52

× 4 

208   

70

× 6 

420   

63

× 3 

189   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021