« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.4.2. Διψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.4.2. Διψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

70

× 3 

210   

73

× 3 

219   

10

× 4 

40  

61

× 3 

183   

10

× 8 

80  

83

× 3 

249   

10

× 7 

70  

52

× 4 

208   

30

× 4 

120   

31

× 4 

124   

70

× 4 

280   

84

× 2 

168   

20

× 5 

100   

51

× 4 

204   

50

× 7 

350   

42

× 4 

168   

20

× 3 

60  

71

× 3 

213   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020