« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.4.2. Διψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.4.2. Διψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

60

× 7 

420   

74

× 2 

148   

40

× 6 

240   

71

× 4 

284   

30

× 6 

180   

71

× 3 

213   

10

× 4 

40  

62

× 3 

186   

20

× 3 

60  

72

× 4 

288   

50

× 8 

400   

81

× 2 

162   

80

× 6 

480   

84

× 2 

168   

40

× 4 

160   

61

× 3 

183   

70

× 7 

490   

31

× 5 

155   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021