« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.4.2. Διψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.4.2. Διψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

10

× 3 

30  

63

× 3 

189   

20

× 6 

120   

71

× 5 

355   

30

× 5 

150   

81

× 2 

162   

40

× 8 

320   

61

× 4 

244   

10

× 6 

60  

42

× 3 

126   

80

× 3 

240   

52

× 4 

208   

80

× 5 

400   

32

× 4 

128   

50

× 3 

150   

43

× 3 

129   

60

× 7 

420   

83

× 2 

166   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020