« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.4.2. Διψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.4.2. Διψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

70

× 5 

350   

82

× 2 

164   

60

× 3 

180   

61

× 2 

122   

30

× 4 

120   

31

× 4 

124   

10

× 5 

50  

52

× 4 

208   

20

× 5 

100   

72

× 2 

144   

20

× 3 

60  

51

× 4 

204   

40

× 8 

320   

62

× 3 

186   

40

× 4 

160   

71

× 2 

142   

50

× 5 

250   

43

× 3 

129   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020