« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2024Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.4.2. Διψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.4.2. Διψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

60

× 6 

360   

41

× 5 

205   

80

× 8 

640   

43

× 3 

129   

60

× 3 

180   

31

× 4 

124   

80

× 7 

560   

72

× 2 

144   

30

× 8 

240   

32

× 4 

128   

60

× 8 

480   

42

× 4 

168   

40

× 4 

160   

82

× 3 

246   

60

× 4 

240   

81

× 5 

405   

20

× 4 

80  

73

× 2 

146   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2024