« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.4.2. Διψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.4.2. Διψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

10

× 5 

50  

63

× 2 

126   

80

× 5 

400   

72

× 2 

144   

80

× 8 

640   

72

× 4 

288   

40

× 3 

120   

52

× 4 

208   

20

× 6 

120   

41

× 3 

123   

10

× 8 

80  

53

× 3 

159   

70

× 3 

210   

63

× 3 

189   

80

× 4 

320   

64

× 2 

128   

20

× 7 

140   

41

× 4 

164   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020