« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε όλες τις ασκήσεις.

17

× 3 

51  

95

× 3 

285   

42

× 9 

378   

69

× 5 

345   

54

× 7 

378   

19

× 6 

114   

87

× 7 

609   

85

× 5 

425   

18

× 7 

126   

35

× 3 

105   

45

× 8 

360   

56

× 4 

224   

45

× 4 

180   

78

× 3 

234   

45

× 6 

270   

89

× 5 

445   

98

× 6 

588   

67

× 4 

268   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020