« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε όλες τις ασκήσεις.

72

× 9 

648   

57

× 7 

399   

74

× 8 

592   

54

× 4 

216   

44

× 4 

176   

73

× 9 

657   

26

× 3 

78  

52

× 9 

468   

67

× 9 

603   

67

× 8 

536   

25

× 7 

175   

99

× 8 

792   

36

× 3 

108   

53

× 5 

265   

36

× 6 

216   

34

× 4 

136   

38

× 9 

342   

16

× 4 

64  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020