« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε όλες τις ασκήσεις.

67

× 6 

402   

64

× 3 

192   

37

× 9 

333   

98

× 8 

784   

18

× 3 

54  

36

× 7 

252   

92

× 6 

552   

89

× 9 

801   

45

× 6 

270   

87

× 4 

348   

94

× 6 

564   

99

× 4 

396   

13

× 5 

65  

94

× 3 

282   

14

× 9 

126   

74

× 6 

444   

26

× 6 

156   

16

× 5 

80  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021