« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε όλες τις ασκήσεις.

89

× 8 

712   

85

× 7 

595   

73

× 4 

292   

99

× 4 

396   

18

× 3 

54  

17

× 6 

102   

25

× 6 

150   

37

× 8 

296   

59

× 7 

413   

26

× 7 

182   

85

× 3 

255   

24

× 5 

120   

16

× 8 

128   

57

× 4 

228   

38

× 9 

342   

93

× 9 

837   

66

× 6 

396   

78

× 9 

702   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021