« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε όλες τις ασκήσεις.

74

× 7 

518   

15

× 4 

60  

52

× 8 

416   

84

× 9 

756   

24

× 7 

168   

64

× 9 

576   

55

× 4 

220   

18

× 9 

162   

22

× 9 

198   

15

× 6 

90  

69

× 8 

552   

87

× 4 

348   

67

× 4 

268   

53

× 6 

318   

48

× 7 

336   

34

× 6 

204   

75

× 3 

225   

56

× 3 

168   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020