« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5.1. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε όλες τις ασκήσεις.

65

× 9 

585   

48

× 3 

144   

27

× 7 

189   

28

× 9 

252   

25

× 9 

225   

86

× 8 

688   

96

× 7 

672   

54

× 6 

324   

75

× 4 

300   

86

× 9 

774   

79

× 6 

474   

96

× 5 

480   

59

× 3 

177   

43

× 9 

387   

44

× 5 

220   

16

× 9 

144   

74

× 5 

370   

24

× 8 

192   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020