« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2024Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε κάποιες ασκήσεις.

39

× 4 

156   

11

× 5 

55  

42

× 7 

294   

14

× 2 

28  

53

× 7 

371   

21

× 4 

84  

89

× 4 

356   

31

× 2 

62  

47

× 4 

188   

13

× 2 

26  

73

× 4 

292   

33

× 2 

66  

58

× 9 

522   

11

× 2 

22  

47

× 8 

376   

33

× 3 

99  

22

× 6 

132   

13

× 3 

39  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2024