« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε κάποιες ασκήσεις.

74

× 8 

592   

32

× 3 

96  

76

× 8 

608   

31

× 2 

62  

95

× 7 

665   

22

× 4 

88  

44

× 4 

176   

43

× 2 

86  

38

× 5 

190   

31

× 3 

93  

35

× 3 

105   

11

× 5 

55  

37

× 8 

296   

22

× 3 

66  

17

× 9 

153   

12

× 2 

24  

18

× 3 

54  

12

× 3 

36  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020