« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε κάποιες ασκήσεις.

74

× 9 

666   

13

× 2 

26  

33

× 4 

132   

12

× 2 

24  

34

× 4 

136   

14

× 2 

28  

55

× 6 

330   

12

× 3 

36  

29

× 3 

87  

21

× 3 

63  

64

× 6 

384   

44

× 2 

88  

94

× 9 

846   

23

× 3 

69  

32

× 9 

288   

12

× 4 

48  

67

× 9 

603   

43

× 2 

86  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020