« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε κάποιες ασκήσεις.

26

× 6 

156   

11

× 3 

33  

38

× 9 

342   

33

× 3 

99  

15

× 6 

90  

24

× 2 

48  

19

× 9 

171   

44

× 2 

88  

72

× 8 

576   

14

× 2 

28  

66

× 4 

264   

33

× 2 

66  

69

× 4 

276   

31

× 2 

62  

76

× 3 

228   

22

× 2 

44  

42

× 5 

210   

12

× 3 

36  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021