« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε κάποιες ασκήσεις.

12

× 5 

60  

21

× 2 

42  

17

× 7 

119   

11

× 5 

55  

15

× 5 

75  

32

× 3 

96  

29

× 4 

116   

34

× 2 

68  

52

× 5 

260   

12

× 2 

24  

15

× 7 

105   

31

× 2 

62  

65

× 5 

325   

22

× 3 

66  

65

× 9 

585   

43

× 2 

86  

79

× 5 

395   

33

× 3 

99  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020