« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε κάποιες ασκήσεις.

98

× 8 

784   

43

× 2 

86  

29

× 5 

145   

44

× 2 

88  

92

× 8 

736   

33

× 2 

66  

18

× 4 

72  

31

× 3 

93  

52

× 6 

312   

22

× 3 

66  

85

× 6 

510   

21

× 4 

84  

86

× 3 

258   

11

× 4 

44  

19

× 5 

95  

41

× 2 

82  

74

× 3 

222   

33

× 3 

99  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021