« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5.2. Διψήφιος πολλαπλασιαστέος. Κρατούμενο σε κάποιες ασκήσεις.

62

× 8 

496   

21

× 3 

63  

26

× 3 

78  

21

× 2 

42  

78

× 3 

234   

14

× 2 

28  

24

× 8 

192   

13

× 3 

39  

23

× 6 

138   

32

× 3 

96  

52

× 9 

468   

11

× 2 

22  

77

× 9 

693   

32

× 2 

64  

26

× 8 

208   

42

× 2 

84  

73

× 9 

657   

34

× 2 

68  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020