« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

510

× 5 

2550    

401

× 4 

1604    

401

× 6 

2406    

201

× 6 

1206    

301

× 6 

1806    

310

× 5 

1550    

202

× 4 

808   

302

× 4 

1208    

701

× 4 

2804    

610

× 6 

3660    

101

× 3 

303   

601

× 5 

3005    

310

× 3 

930   

501

× 5 

2505    

120

× 4 

480   

200

× 4 

800   

120

× 3 

360   

510

× 4 

2040    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021