« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

420

× 3 

1260    

410

× 6 

2460    

402

× 3 

1206    

710

× 4 

2840    

520

× 4 

2080    

110

× 6 

660   

530

× 3 

1590    

420

× 4 

1680    

400

× 6 

2400    

203

× 3 

609   

410

× 4 

1640    

520

× 3 

1560    

702

× 4 

2808    

210

× 4 

840   

301

× 4 

1204    

501

× 3 

1503    

701

× 5 

3505    

501

× 6 

3006    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020