« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

610

× 6 

3660    

201

× 4 

804   

620

× 3 

1860    

501

× 5 

2505    

101

× 5 

505   

303

× 3 

909   

510

× 4 

2040    

600

× 4 

2400    

110

× 4 

440   

730

× 3 

2190    

401

× 5 

2005    

302

× 4 

1208    

702

× 3 

2106    

720

× 4 

2880    

310

× 5 

1550    

500

× 5 

2500    

200

× 4 

800   

403

× 3 

1209    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021