« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

210

× 6 

1260    

502

× 3 

1506    

730

× 3 

2190    

610

× 6 

3660    

200

× 3 

600   

130

× 3 

390   

310

× 4 

1240    

503

× 3 

1509    

103

× 3 

309   

301

× 3 

903   

100

× 4 

400   

210

× 3 

630   

703

× 3 

2109    

110

× 6 

660   

600

× 4 

2400    

201

× 4 

804   

101

× 5 

505   

300

× 4 

1200    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021