« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

200

× 3 

600   

300

× 3 

900   

402

× 3 

1206    

420

× 3 

1260    

410

× 6 

2460    

100

× 6 

600   

620

× 4 

2480    

520

× 3 

1560    

710

× 3 

2130    

210

× 3 

630   

120

× 4 

480   

410

× 4 

1640    

601

× 3 

1803    

110

× 3 

330   

400

× 3 

1200    

203

× 3 

609   

301

× 6 

1806    

701

× 5 

3505    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020