« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

402

× 3 

1206    

702

× 4 

2808    

120

× 4 

480   

201

× 3 

603   

401

× 5 

2005    

500

× 5 

2500    

601

× 3 

1803    

510

× 4 

2040    

620

× 4 

2480    

301

× 3 

903   

210

× 3 

630   

400

× 6 

2400    

300

× 5 

1500    

210

× 6 

1260    

303

× 3 

909   

100

× 5 

500   

110

× 3 

330   

501

× 5 

2505    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020