« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

103

× 3 

309   

701

× 3 

2103    

603

× 3 

1809    

410

× 3 

1230    

200

× 4 

800   

601

× 3 

1803    

410

× 5 

2050    

220

× 4 

880   

300

× 3 

900   

610

× 4 

2440    

500

× 4 

2000    

702

× 3 

2106    

100

× 4 

400   

401

× 3 

1203    

301

× 4 

1204    

702

× 4 

2808    

500

× 3 

1500    

610

× 5 

3050    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020