« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2024Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

430

× 3 

1290    

411

× 7 

2877    

200

× 3 

600   

112

× 4 

448   

300

× 6 

1800    

211

× 4 

844   

400

× 4 

1600    

331

× 3 

993   

520

× 3 

1560    

213

× 3 

639   

701

× 3 

2103    

432

× 3 

1296    

110

× 5 

550   

413

× 3 

1239    

230

× 3 

690   

312

× 4 

1248    

503

× 3 

1509    

112

× 3 

336   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2024