« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

700

× 5 

3500    

312

× 3 

936   

110

× 4 

440   

133

× 3 

399   

220

× 4 

880   

411

× 8 

3288    

410

× 5 

2050    

211

× 9 

1899    

303

× 3 

909   

322

× 3 

966   

302

× 4 

1208    

422

× 4 

1688    

701

× 4 

2804    

321

× 4 

1284    

310

× 5 

1550    

112

× 3 

336   

610

× 5 

3050    

421

× 4 

1684    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020