« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

230

× 3 

690   

211

× 6 

1266    

510

× 3 

1530    

312

× 3 

936   

502

× 4 

2008    

323

× 3 

969   

701

× 6 

4206    

221

× 4 

884   

201

× 6 

1206    

213

× 3 

639   

100

× 3 

300   

333

× 3 

999   

102

× 3 

306   

411

× 4 

1644    

320

× 4 

1280    

422

× 3 

1266    

520

× 4 

2080    

123

× 3 

369   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020