« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

402

× 3 

1206    

211

× 6 

1266    

502

× 4 

2008    

123

× 3 

369   

501

× 6 

3006    

311

× 7 

2177    

530

× 3 

1590    

333

× 3 

999   

420

× 3 

1260    

113

× 3 

339   

120

× 4 

480   

111

× 6 

666   

610

× 4 

2440    

422

× 4 

1688    

701

× 5 

3505    

322

× 3 

966   

710

× 5 

3550    

232

× 3 

696   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020