« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

401

× 5 

2005    

122

× 3 

366   

610

× 6 

3660    

331

× 3 

993   

400

× 5 

2000    

411

× 9 

3699    

410

× 5 

2050    

413

× 3 

1239    

220

× 4 

880   

112

× 3 

336   

710

× 3 

2130    

231

× 3 

693   

201

× 3 

603   

423

× 3 

1269    

400

× 3 

1200    

311

× 3 

933   

300

× 5 

1500    

211

× 5 

1055    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021