« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

730

× 3 

2190    

322

× 4 

1288    

220

× 4 

880   

122

× 4 

488   

410

× 4 

1640    

331

× 3 

993   

401

× 5 

2005    

312

× 3 

936   

510

× 6 

3060    

111

× 9 

999   

201

× 6 

1206    

412

× 3 

1236    

600

× 3 

1800    

132

× 3 

396   

110

× 4 

440   

411

× 9 

3699    

300

× 3 

900   

311

× 4 

1244    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020