« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι, κάποιοι με μηδενικά. Χωρίς κρατούμενο.

620

× 4 

2480    

212

× 4 

848   

600

× 5 

3000    

422

× 4 

1688    

600

× 6 

3600    

311

× 3 

933   

201

× 3 

603   

431

× 3 

1293    

702

× 3 

2106    

411

× 3 

1233    

710

× 6 

4260    

322

× 4 

1288    

310

× 6 

1860    

312

× 3 

936   

301

× 5 

1505    

321

× 4 

1284    

102

× 4 

408   

311

× 4 

1244    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021