« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.7.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.7.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες.

116

× 5 

580   

116

× 6 

696   

415

× 5 

2075    

315

× 3 

945   

514

× 6 

3084    

215

× 3 

645   

512

× 5 

2560    

214

× 6 

1284    

613

× 6 

3678    

514

× 4 

2056    

213

× 5 

1065    

224

× 3 

672   

416

× 5 

2080    

614

× 3 

1842    

314

× 6 

1884    

113

× 6 

678   

124

× 3 

372   

315

× 5 

1575    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021