« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.7.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.7.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες.

114

× 6 

684   

216

× 6 

1296    

612

× 6 

3672    

214

× 6 

1284    

515

× 5 

2575    

225

× 3 

675   

112

× 5 

560   

325

× 3 

975   

324

× 4 

1296    

223

× 4 

892   

313

× 5 

1565    

416

× 5 

2080    

616

× 6 

3696    

214

× 4 

856   

215

× 5 

1075    

614

× 3 

1842    

314

× 4 

1256    

616

× 5 

3080    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020