« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2024Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.7.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.7.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες.

413

× 4 

1652    

616

× 6 

3696    

215

× 4 

860   

416

× 5 

2080    

315

× 4 

1260    

315

× 5 

1575    

226

× 3 

678   

613

× 5 

3065    

314

× 3 

942   

416

× 3 

1248    

114

× 5 

570   

615

× 6 

3690    

216

× 3 

648   

115

× 4 

460   

513

× 6 

3078    

323

× 4 

1292    

116

× 3 

348   

313

× 4 

1252    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2024