« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.7.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.7.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες.

312

× 6 

1872    

112

× 5 

560   

316

× 4 

1264    

512

× 6 

3072    

613

× 6 

3678    

516

× 4 

2064    

526

× 3 

1578    

215

× 5 

1075    

516

× 5 

2580    

125

× 3 

375   

616

× 4 

2464    

315

× 5 

1575    

116

× 3 

348   

312

× 5 

1560    

313

× 6 

1878    

416

× 4 

1664    

516

× 6 

3096    

223

× 4 

892   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020