« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.7.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.7.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες.

615

× 4 

2460    

213

× 5 

1065    

414

× 3 

1242    

225

× 3 

675   

113

× 6 

678   

516

× 4 

2064    

214

× 4 

856   

212

× 5 

1060    

616

× 5 

3080    

312

× 6 

1872    

515

× 6 

3090    

516

× 6 

3096    

516

× 5 

2580    

412

× 5 

2060    

324

× 4 

1296    

314

× 3 

942   

116

× 5 

580   

223

× 4 

892   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020