« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.7.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.7.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες.

213

× 5 

1065    

424

× 3 

1272    

112

× 6 

672   

113

× 4 

452   

214

× 6 

1284    

415

× 6 

2490    

116

× 4 

464   

126

× 3 

378   

615

× 6 

3690    

115

× 3 

345   

114

× 6 

684   

216

× 5 

1080    

212

× 5 

1060    

214

× 5 

1070    

113

× 6 

678   

515

× 4 

2060    

526

× 3 

1578    

412

× 5 

2060    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020