« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.7.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.7.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες.

416

× 4 

1664    

624

× 4 

2496    

316

× 5 

1580    

526

× 3 

1578    

614

× 6 

3684    

412

× 6 

2472    

515

× 4 

2060    

215

× 4 

860   

516

× 5 

2580    

316

× 4 

1264    

114

× 3 

342   

414

× 5 

2070    

114

× 5 

570   

116

× 5 

580   

115

× 4 

460   

614

× 5 

3070    

616

× 4 

2464    

416

× 6 

2496    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021