« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.7.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.7.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες σε κάποιες ασκήσεις.

323

× 4 

1292    

312

× 3 

936   

615

× 4 

2460    

331

× 3 

993   

416

× 4 

1664    

222

× 3 

666   

225

× 3 

675   

411

× 4 

1644    

513

× 6 

3078    

111

× 7 

777   

514

× 6 

3084    

111

× 6 

666   

315

× 5 

1575    

211

× 4 

844   

216

× 5 

1080    

221

× 4 

884   

516

× 6 

3096    

423

× 3 

1269    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021