« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.7.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.7.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες σε κάποιες ασκήσεις.

112

× 6 

672   

122

× 3 

366   

512

× 5 

2560    

133

× 3 

399   

615

× 5 

3075    

322

× 4 

1288    

513

× 5 

2565    

311

× 9 

2799    

616

× 5 

3080    

412

× 3 

1236    

316

× 3 

948   

432

× 3 

1296    

615

× 3 

1845    

132

× 3 

396   

412

× 6 

2472    

411

× 4 

1644    

214

× 5 

1070    

111

× 8 

888   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020