« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.7.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.7.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες σε κάποιες ασκήσεις.

416

× 4 

1664    

332

× 3 

996   

515

× 5 

2575    

221

× 3 

663   

215

× 4 

860   

431

× 3 

1293    

613

× 5 

3065    

412

× 4 

1648    

512

× 6 

3072    

111

× 9 

999   

414

× 6 

2484    

211

× 4 

844   

415

× 3 

1245    

333

× 3 

999   

316

× 3 

948   

133

× 3 

399   

513

× 6 

3078    

122

× 3 

366   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020