« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.7.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.7.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες σε κάποιες ασκήσεις.

424

× 4 

1696    

311

× 8 

2488    

513

× 4 

2052    

132

× 3 

396   

116

× 3 

348   

221

× 3 

663   

114

× 6 

684   

211

× 8 

1688    

314

× 6 

1884    

411

× 8 

3288    

614

× 3 

1842    

231

× 3 

693   

516

× 6 

3096    

111

× 9 

999   

313

× 6 

1878    

211

× 5 

1055    

215

× 4 

860   

423

× 3 

1269    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021