« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.7.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.7.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες σε κάποιες ασκήσεις.

416

× 4 

1664    

223

× 3 

669   

514

× 6 

3084    

222

× 4 

888   

414

× 3 

1242    

111

× 9 

999   

513

× 4 

2052    

122

× 3 

366   

115

× 6 

690   

211

× 7 

1477    

612

× 5 

3060    

321

× 3 

963   

116

× 4 

464   

431

× 3 

1293    

313

× 6 

1878    

122

× 4 

488   

216

× 5 

1080    

411

× 4 

1644    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020