« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.7.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.7.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες σε κάποιες ασκήσεις.

414

× 4 

1656    

311

× 9 

2799    

116

× 4 

464   

432

× 3 

1296    

613

× 5 

3065    

433

× 3 

1299    

515

× 3 

1545    

232

× 3 

696   

513

× 4 

2052    

422

× 3 

1266    

113

× 6 

678   

311

× 4 

1244    

512

× 5 

2560    

332

× 3 

996   

215

× 6 

1290    

132

× 3 

396   

113

× 5 

565   

222

× 3 

666   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020