« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.8.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.8.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες.

321

× 6 

1926    

261

× 5 

1305    

671

× 5 

3355    

381

× 4 

1524    

572

× 3 

1716    

151

× 3 

453   

531

× 6 

3186    

131

× 6 

786   

343

× 3 

1029    

441

× 3 

1323    

321

× 5 

1605    

331

× 5 

1655    

272

× 4 

1088    

251

× 5 

1255    

452

× 3 

1356    

672

× 3 

2016    

152

× 4 

608   

541

× 6 

3246    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020