« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.8.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.8.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες.

572

× 4 

2288    

361

× 5 

1805    

161

× 4 

644   

173

× 3 

519   

141

× 5 

705   

561

× 3 

1683    

681

× 6 

4086    

652

× 4 

2608    

451

× 5 

2255    

683

× 3 

2049    

262

× 4 

1048    

651

× 6 

3906    

373

× 3 

1119    

281

× 3 

843   

151

× 4 

604   

582

× 3 

1746    

341

× 4 

1364    

141

× 4 

564   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020