« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.8.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.8.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες.

431

× 4 

1724    

472

× 3 

1416    

171

× 6 

1026    

583

× 3 

1749    

262

× 4 

1048    

551

× 6 

3306    

451

× 3 

1353    

562

× 3 

1686    

652

× 3 

1956    

481

× 5 

2405    

441

× 5 

2205    

221

× 5 

1105    

541

× 5 

2705    

541

× 3 

1623    

383

× 3 

1149    

662

× 3 

1986    

121

× 5 

605   

352

× 3 

1056    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021