« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.8.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.8.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες.

131

× 6 

786   

541

× 4 

2164    

581

× 3 

1743    

361

× 4 

1444    

271

× 3 

813   

241

× 4 

964   

151

× 5 

755   

173

× 3 

519   

371

× 5 

1855    

671

× 4 

2684    

531

× 6 

3186    

582

× 4 

2328    

243

× 3 

729   

651

× 4 

2604    

332

× 4 

1328    

321

× 6 

1926    

442

× 3 

1326    

671

× 3 

2013    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020