« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.8.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.8.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες.

663

× 3 

1989    

183

× 3 

549   

462

× 4 

1848    

652

× 4 

2608    

382

× 3 

1146    

252

× 3 

756   

453

× 3 

1359    

252

× 4 

1008    

463

× 3 

1389    

181

× 4 

724   

681

× 6 

4086    

241

× 6 

1446    

441

× 3 

1323    

563

× 3 

1689    

462

× 3 

1386    

562

× 4 

2248    

362

× 4 

1448    

421

× 5 

2105    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021