« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.8.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.8.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες.

151

× 3 

453   

571

× 3 

1713    

151

× 5 

755   

552

× 4 

2208    

451

× 5 

2255    

682

× 4 

2728    

363

× 3 

1089    

681

× 3 

2043    

242

× 3 

726   

663

× 3 

1989    

461

× 3 

1383    

462

× 3 

1386    

431

× 5 

2155    

381

× 3 

1143    

431

× 4 

1724    

351

× 5 

1755    

661

× 4 

2644    

681

× 6 

4086    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020