« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.8.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.8.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες σε κάποιες ασκήσεις.

272

× 4 

1088    

113

× 3 

339   

251

× 5 

1255    

222

× 3 

666   

142

× 3 

426   

312

× 3 

936   

571

× 5 

2855    

211

× 6 

1266    

351

× 3 

1053    

411

× 9 

3699    

461

× 3 

1383    

433

× 3 

1299    

672

× 4 

2688    

421

× 3 

1263    

652

× 3 

1956    

232

× 3 

696   

452

× 3 

1356    

411

× 5 

2055    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020