« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.8.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.8.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες σε κάποιες ασκήσεις.

231

× 6 

1386    

422

× 4 

1688    

561

× 4 

2244    

211

× 6 

1266    

172

× 3 

516   

423

× 3 

1269    

331

× 6 

1986    

331

× 3 

993   

441

× 5 

2205    

231

× 3 

693   

372

× 3 

1116    

222

× 4 

888   

381

× 6 

2286    

131

× 3 

393   

381

× 5 

1905    

211

× 5 

1055    

353

× 3 

1059    

211

× 7 

1477    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020