« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.8.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.8.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες σε κάποιες ασκήσεις.

271

× 3 

813   

222

× 4 

888   

151

× 5 

755   

412

× 4 

1648    

181

× 3 

543   

422

× 4 

1688    

531

× 6 

3186    

311

× 8 

2488    

572

× 4 

2288    

212

× 4 

848   

241

× 4 

964   

411

× 4 

1644    

473

× 3 

1419    

211

× 8 

1688    

461

× 5 

2305    

432

× 3 

1296    

161

× 3 

483   

411

× 8 

3288    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021