« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.8.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.8.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες σε κάποιες ασκήσεις.

262

× 4 

1048    

111

× 6 

666   

553

× 3 

1659    

233

× 3 

699   

352

× 3 

1056    

112

× 3 

336   

661

× 3 

1983    

111

× 8 

888   

242

× 4 

968   

211

× 6 

1266    

371

× 4 

1484    

211

× 4 

844   

543

× 3 

1629    

411

× 3 

1233    

153

× 3 

459   

211

× 9 

1899    

263

× 3 

789   

211

× 8 

1688    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020