« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.8.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.8.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες σε κάποιες ασκήσεις.

442

× 4 

1768    

423

× 3 

1269    

561

× 6 

3366    

422

× 4 

1688    

581

× 5 

2905    

311

× 9 

2799    

651

× 5 

3255    

222

× 3 

666   

651

× 6 

3906    

431

× 3 

1293    

272

× 4 

1088    

311

× 8 

2488    

152

× 4 

608   

111

× 6 

666   

581

× 4 

2324    

112

× 3 

336   

643

× 3 

1929    

421

× 3 

1263    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020