« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.8.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.8.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις δεκάδες σε κάποιες ασκήσεις.

341

× 3 

1023    

211

× 8 

1688    

471

× 6 

2826    

221

× 3 

663   

582

× 3 

1746    

211

× 6 

1266    

463

× 3 

1389    

321

× 4 

1284    

242

× 4 

968   

131

× 3 

393   

373

× 3 

1119    

411

× 9 

3699    

281

× 6 

1686    

111

× 8 

888   

671

× 3 

2013    

411

× 6 

2466    

352

× 4 

1408    

411

× 5 

2055    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021