« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες και στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες και στις δεκάδες.

355

× 5 

1775    

127

× 8 

1016    

964

× 3 

2892    

556

× 2 

1112    

454

× 9 

4086    

877

× 8 

7016    

558

× 2 

1116    

265

× 2 

530   

654

× 7 

4578    

564

× 5 

2820    

599

× 7 

4193    

499

× 9 

4491    

426

× 7 

2982    

876

× 3 

2628    

646

× 3 

1938    

886

× 9 

7974    

957

× 3 

2871    

657

× 2 

1314    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021