« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες και στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες και στις δεκάδες.

229

× 9 

2061    

996

× 5 

4980    

826

× 4 

3304    

775

× 9 

6975    

857

× 9 

7713    

869

× 5 

4345    

756

× 7 

5292    

938

× 9 

8442    

142

× 7 

994   

747

× 9 

6723    

567

× 7 

3969    

754

× 4 

3016    

732

× 5 

3660    

643

× 7 

4501    

385

× 5 

1925    

673

× 5 

3365    

755

× 4 

3020    

775

× 7 

5425    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020