« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες και στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες και στις δεκάδες.

997

× 2 

1994    

745

× 5 

3725    

822

× 5 

4110    

163

× 9 

1467    

388

× 8 

3104    

936

× 8 

7488    

454

× 4 

1816    

336

× 9 

3024    

573

× 5 

2865    

293

× 7 

2051    

236

× 3 

708   

123

× 9 

1107    

483

× 6 

2898    

976

× 3 

2928    

896

× 4 

3584    

796

× 9 

7164    

645

× 7 

4515    

974

× 4 

3896    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020