« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες και στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες και στις δεκάδες.

286

× 5 

1430    

488

× 4 

1952    

244

× 4 

976   

369

× 3 

1107    

794

× 9 

7146    

574

× 5 

2870    

348

× 7 

2436    

534

× 8 

4272    

146

× 6 

876   

228

× 6 

1368    

458

× 9 

4122    

244

× 7 

1708    

175

× 6 

1050    

832

× 8 

6656    

836

× 5 

4180    

843

× 4 

3372    

788

× 6 

4728    

892

× 8 

7136    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021