« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες και στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες και στις δεκάδες.

339

× 6 

2034    

826

× 8 

6608    

587

× 8 

4696    

476

× 2 

952   

373

× 6 

2238    

275

× 8 

2200    

159

× 7 

1113    

823

× 6 

4938    

557

× 5 

2785    

235

× 3 

705   

979

× 8 

7832    

342

× 5 

1710    

469

× 2 

938   

768

× 3 

2304    

189

× 9 

1701    

396

× 9 

3564    

784

× 4 

3136    

495

× 2 

990   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021