« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες και στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες και στις δεκάδες.

257

× 2 

514   

768

× 4 

3072    

453

× 5 

2265    

976

× 6 

5856    

254

× 7 

1778    

678

× 6 

4068    

957

× 2 

1914    

568

× 6 

3408    

476

× 9 

4284    

534

× 3 

1602    

397

× 6 

2382    

433

× 7 

3031    

265

× 7 

1855    

984

× 4 

3936    

395

× 3 

1185    

478

× 5 

2390    

785

× 4 

3140    

276

× 2 

552   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020