« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες και στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.1. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες και στις δεκάδες.

824

× 5 

4120    

844

× 8 

6752    

988

× 8 

7904    

778

× 2 

1556    

969

× 8 

7752    

198

× 2 

396   

986

× 9 

8874    

197

× 9 

1773    

695

× 9 

6255    

668

× 4 

2672    

346

× 9 

3114    

226

× 4 

904   

234

× 9 

2106    

822

× 8 

6576    

788

× 8 

6304    

768

× 3 

2304    

428

× 4 

1712    

679

× 2 

1358    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020