« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες ή/και στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες ή/και στις δεκάδες.

837

× 6 

5022    

116

× 6 

696   

868

× 9 

7812    

231

× 5 

1155    

687

× 7 

4809    

416

× 6 

2496    

245

× 5 

1225    

181

× 3 

543   

792

× 5 

3960    

212

× 5 

1060    

953

× 4 

3812    

653

× 3 

1959    

562

× 8 

4496    

213

× 6 

1278    

867

× 9 

7803    

461

× 3 

1383    

495

× 8 

3960    

526

× 3 

1578    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021