« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες ή/και στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες ή/και στις δεκάδες.

946

× 9 

8514    

215

× 5 

1075    

235

× 8 

1880    

552

× 3 

1656    

939

× 8 

7512    

214

× 6 

1284    

385

× 3 

1155    

351

× 3 

1053    

184

× 6 

1104    

625

× 3 

1875    

896

× 5 

4480    

681

× 6 

4086    

136

× 4 

544   

514

× 6 

3084    

442

× 8 

3536    

151

× 3 

453   

859

× 8 

6872    

124

× 3 

372   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020