« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες ή/και στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες ή/και στις δεκάδες.

748

× 9 

6732    

212

× 6 

1272    

388

× 4 

1552    

481

× 6 

2886    

868

× 3 

2604    

413

× 6 

2478    

637

× 6 

3822    

562

× 4 

2248    

749

× 9 

6741    

316

× 6 

1896    

857

× 6 

5142    

241

× 3 

723   

347

× 3 

1041    

614

× 6 

3684    

776

× 4 

3104    

681

× 5 

3405    

255

× 2 

510   

115

× 6 

690   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020