« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες ή/και στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες ή/και στις δεκάδες.

169

× 3 

507   

513

× 4 

2052    

879

× 3 

2637    

651

× 5 

3255    

838

× 4 

3352    

416

× 6 

2496    

437

× 6 

2622    

241

× 6 

1446    

764

× 4 

3056    

424

× 3 

1272    

578

× 5 

2890    

271

× 3 

813   

393

× 8 

3144    

113

× 5 

565   

745

× 5 

3725    

682

× 4 

2728    

456

× 6 

2736    

613

× 5 

3065    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020