« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες ή/και στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες ή/και στις δεκάδες.

737

× 7 

5159    

214

× 5 

1070    

853

× 9 

7677    

121

× 6 

726   

993

× 6 

5958    

212

× 5 

1060    

162

× 8 

1296    

341

× 4 

1364    

693

× 8 

5544    

514

× 5 

2570    

777

× 7 

5439    

443

× 3 

1329    

256

× 5 

1280    

215

× 6 

1290    

343

× 7 

2401    

531

× 6 

3186    

265

× 4 

1060    

316

× 6 

1896    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021