« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες ή/και στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.2. Τριψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Κρατούμενο στις μονάδες ή/και στις δεκάδες.

495

× 9 

4455    

112

× 5 

560   

545

× 8 

4360    

361

× 5 

1805    

127

× 6 

762   

214

× 6 

1284    

887

× 5 

4435    

532

× 4 

2128    

559

× 5 

2795    

615

× 3 

1845    

983

× 6 

5898    

481

× 3 

1443    

852

× 7 

5964    

113

× 5 

565   

182

× 5 

910   

453

× 3 

1359    

655

× 7 

4585    

514

× 4 

2056    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020