« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.10. Τριψήφιοι και τετραψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Μηδενικά. Κρατούμενα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.10. Τριψήφιοι και τετραψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Μηδενικά. Κρατούμενα.

1137

× 4 

4548    

639

× 4 

2556    

1588

× 9 

14292     

2256

× 5 

11280     

1871

× 8 

14968     

3721

× 4 

14884     

2704

× 7 

18928     

1885

× 8 

15080     

1739

× 8 

13912     

2468

× 6 

14808     

2133

× 7 

14931     

876

× 4 

3504    

676

× 5 

3380    

1495

× 5 

7475    

704

× 5 

3520    

254

× 8 

2032    

2470

× 6 

14820     

3183

× 3 

9549    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020