« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.10. Τριψήφιοι και τετραψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Μηδενικά. Κρατούμενα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.10. Τριψήφιοι και τετραψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Μηδενικά. Κρατούμενα.

2398

× 5 

11990     

1869

× 4 

7476    

1875

× 9 

16875     

1451

× 9 

13059     

3564

× 6 

21384     

3424

× 3 

10272     

2221

× 4 

8884    

578

× 3 

1734    

891

× 3 

2673    

2893

× 3 

8679    

3103

× 5 

15515     

3290

× 6 

19740     

2118

× 6 

12708     

1476

× 9 

13284     

1657

× 6 

9942    

3556

× 3 

10668     

120

× 9 

1080    

1141

× 3 

3423    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021