« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.10. Τριψήφιοι και τετραψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Μηδενικά. Κρατούμενα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.10. Τριψήφιοι και τετραψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Μηδενικά. Κρατούμενα.

2666

× 6 

15996     

3827

× 8 

30616     

722

× 7 

5054    

3235

× 6 

19410     

1838

× 9 

16542     

768

× 3 

2304    

568

× 6 

3408    

693

× 4 

2772    

3279

× 9 

29511     

3237

× 7 

22659     

3572

× 3 

10716     

1600

× 6 

9600    

183

× 7 

1281    

141

× 5 

705   

496

× 3 

1488    

1288

× 4 

5152    

547

× 6 

3282    

1453

× 6 

8718    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020