« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.10. Τριψήφιοι και τετραψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Μηδενικά. Κρατούμενα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.10. Τριψήφιοι και τετραψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Μηδενικά. Κρατούμενα.

2812

× 7 

19684     

1509

× 3 

4527    

2854

× 6 

17124     

3500

× 9 

31500     

2409

× 9 

21681     

458

× 4 

1832    

2260

× 7 

15820     

2362

× 3 

7086    

2611

× 8 

20888     

858

× 7 

6006    

1414

× 8 

11312     

3256

× 5 

16280     

1245

× 4 

4980    

2751

× 5 

13755     

2342

× 9 

21078     

621

× 4 

2484    

2584

× 4 

10336     

2691

× 5 

13455     

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020