« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.10. Τριψήφιοι και τετραψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Μηδενικά. Κρατούμενα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.10. Τριψήφιοι και τετραψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Μηδενικά. Κρατούμενα.

171

× 4 

684   

1159

× 7 

8113    

3294

× 7 

23058     

3137

× 8 

25096     

1449

× 9 

13041     

3535

× 3 

10605     

3417

× 8 

27336     

2741

× 6 

16446     

1627

× 4 

6508    

1410

× 5 

7050    

3540

× 5 

17700     

2298

× 3 

6894    

1848

× 9 

16632     

3682

× 4 

14728     

604

× 6 

3624    

554

× 8 

4432    

459

× 7 

3213    

1333

× 4 

5332    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020