« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.10. Τριψήφιοι και τετραψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Μηδενικά. Κρατούμενα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.10. Τριψήφιοι και τετραψήφιοι πολλαπλασιαστέοι. Μηδενικά. Κρατούμενα.

1787

× 6 

10722     

2526

× 9 

22734     

3115

× 9 

28035     

1713

× 3 

5139    

3840

× 4 

15360     

797

× 4 

3188    

1152

× 7 

8064    

1249

× 8 

9992    

3130

× 8 

25040     

1482

× 6 

8892    

1742

× 5 

8710    

1454

× 7 

10178     

2206

× 7 

15442     

1855

× 4 

7420    

218

× 9 

1962    

3750

× 5 

18750     

3328

× 4 

13312     

155

× 7 

1085    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021