« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό. Όλοι οι αριθμοί μικρότεροι του 20.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό. Όλοι οι αριθμοί μικρότεροι του 20.

17

− 3 

14  

17

− 5 

12  

18

− 7 

11  

19

− 7 

12  

16

− 4 

12  

18

− 1 

17  

15

− 2 

13  

19

− 2 

17  

19

− 8 

11  

16

− 5 

11  

12

− 1 

11  

19

− 6 

13  

18

− 6 

12  

19

− 5 

14  

17

− 4 

13  

17

− 1 

16  

15

− 4 

11  

13

− 1 

12  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021