« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.

39

− 7 

32  

97

− 1 

96  

79

− 8 

71  

89

− 6 

83  

65

− 4 

61  

86

− 4 

82  

37

− 3 

34  

28

− 5 

23  

58

− 5 

53  

79

− 7 

72  

59

− 5 

54  

29

− 6 

23  

59

− 6 

53  

36

− 3 

33  

49

− 2 

47  

78

− 6 

72  

38

− 5 

33  

97

− 6 

91  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020