« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.

53

− 1 

52  

69

− 3 

66  

24

− 3 

21  

57

− 5 

52  

47

− 6 

41  

77

− 6 

71  

89

− 4 

85  

64

− 3 

61  

68

− 4 

64  

88

− 3 

85  

86

− 3 

83  

39

− 4 

35  

39

− 7 

32  

45

− 2 

43  

68

− 7 

61  

66

− 2 

64  

79

− 8 

71  

47

− 5 

42  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021