« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.

79

− 6 

73  

87

− 5 

82  

46

− 2 

44  

47

− 4 

43  

66

− 4 

62  

79

− 3 

76  

68

− 6 

62  

39

− 8 

31  

67

− 3 

64  

77

− 6 

71  

79

− 1 

78  

28

− 7 

21  

58

− 5 

53  

98

− 7 

91  

46

− 1 

45  

39

− 6 

33  

77

− 3 

74  

29

− 8 

21  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021