« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.

36

− 4 

32  

29

− 1 

28  

57

− 3 

54  

99

− 1 

98  

65

− 4 

61  

29

− 8 

21  

95

− 4 

91  

37

− 2 

35  

88

− 4 

84  

38

− 7 

31  

59

− 6 

53  

49

− 7 

42  

99

− 8 

91  

85

− 3 

82  

98

− 3 

95  

39

− 7 

32  

48

− 7 

41  

98

− 7 

91  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020