« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.

64

− 3 

61  

88

− 6 

82  

89

− 8 

81  

87

− 3 

84  

99

− 2 

97  

29

− 5 

24  

38

− 5 

33  

37

− 4 

33  

97

− 2 

95  

99

− 1 

98  

23

− 1 

22  

79

− 6 

73  

59

− 4 

55  

33

− 2 

31  

29

− 8 

21  

65

− 1 

64  

29

− 3 

26  

85

− 4 

81  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020