« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.

68

− 7 

61  

34

− 3 

31  

99

− 7 

92  

25

− 2 

23  

38

− 6 

32  

25

− 1 

24  

75

− 1 

74  

68

− 5 

63  

62

− 1 

61  

75

− 4 

71  

29

− 6 

23  

25

− 3 

22  

85

− 4 

81  

36

− 4 

32  

79

− 5 

74  

39

− 6 

33  

69

− 7 

62  

37

− 5 

32  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020