« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.3. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό. Όλοι οι αριθμοί μικρότεροι του 30.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.3. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό. Όλοι οι αριθμοί μικρότεροι του 30.

22

− 21  

1 

18

− 15  

3 

19

− 16  

3 

25

− 21  

4 

29

− 14  

15  

29

− 23  

6 

18

− 14  

4 

29

− 17  

12  

29

− 18  

11  

27

− 26  

1 

19

− 18  

1 

25

− 12  

13  

17

− 15  

2 

27

− 24  

3 

27

− 15  

12  

29

− 28  

1 

24

− 13  

11  

18

− 17  

1 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021