« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.4. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.4. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.

88

− 65  

23  

79

− 47  

32  

93

− 72  

21  

64

− 51  

13  

48

− 23  

25  

95

− 62  

33  

98

− 83  

15  

86

− 75  

11  

78

− 56  

22  

99

− 83  

16  

58

− 41  

17  

69

− 32  

37  

98

− 56  

42  

88

− 77  

11  

79

− 58  

21  

78

− 47  

31  

39

− 17  

22  

99

− 78  

21  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020