« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.4. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.4. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.

98

− 85  

13  

58

− 35  

23  

79

− 65  

14  

97

− 84  

13  

58

− 17  

41  

72

− 61  

11  

79

− 58  

21  

96

− 13  

83  

59

− 18  

41  

77

− 65  

12  

75

− 32  

43  

99

− 88  

11  

76

− 25  

51  

99

− 81  

18  

77

− 24  

53  

98

− 57  

41  

87

− 23  

64  

85

− 73  

12  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021