« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.4. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.4. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.

86

− 61  

25  

88

− 51  

37  

59

− 36  

23  

78

− 64  

14  

95

− 23  

72  

99

− 87  

12  

89

− 58  

31  

98

− 87  

11  

88

− 36  

52  

59

− 44  

15  

99

− 45  

54  

86

− 25  

61  

76

− 63  

13  

67

− 51  

16  

93

− 52  

41  

96

− 72  

24  

83

− 52  

31  

89

− 68  

21  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021