« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.4. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.4. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.

98

− 26  

72  

89

− 56  

33  

84

− 62  

22  

58

− 26  

32  

57

− 13  

44  

99

− 58  

41  

76

− 25  

51  

87

− 65  

22  

69

− 37  

32  

89

− 16  

73  

88

− 41  

47  

67

− 22  

45  

94

− 82  

12  

89

− 77  

12  

97

− 86  

11  

78

− 54  

24  

89

− 75  

14  

98

− 56  

42  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020