« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.4. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.4. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.

99

− 88  

11  

29

− 15  

14  

59

− 48  

11  

58

− 44  

14  

45

− 21  

24  

88

− 66  

22  

85

− 33  

52  

98

− 77  

21  

88

− 42  

46  

99

− 67  

32  

96

− 85  

11  

99

− 18  

81  

58

− 27  

31  

89

− 76  

13  

73

− 62  

11  

86

− 71  

15  

95

− 83  

12  

89

− 78  

11  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021