« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.4. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.4. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.

97

− 76  

21  

77

− 44  

33  

99

− 88  

11  

78

− 46  

32  

99

− 87  

12  

99

− 58  

41  

99

− 38  

61  

59

− 26  

33  

92

− 81  

11  

67

− 15  

52  

56

− 35  

21  

89

− 75  

14  

89

− 66  

23  

98

− 57  

41  

99

− 62  

37  

99

− 27  

72  

78

− 47  

31  

27

− 15  

12  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020