« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.4. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.4. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο μεγαλύτερο του 20. Χωρίς δανεισμό.

89

− 78  

11  

59

− 46  

13  

94

− 73  

21  

86

− 74  

12  

93

− 81  

12  

96

− 55  

41  

87

− 65  

22  

95

− 41  

54  

79

− 28  

51  

77

− 61  

16  

48

− 26  

22  

98

− 57  

41  

95

− 82  

13  

77

− 64  

13  

99

− 48  

51  

99

− 87  

12  

53

− 32  

21  

88

− 57  

31  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020