« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.5. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν ο αφαιρετέος.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.5. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν ο αφαιρετέος.

79

− 30  

49  

79

− 20  

59  

82

− 70  

12  

98

− 80  

18  

76

− 40  

36  

97

− 30  

67  

96

− 60  

36  

48

− 10  

38  

73

− 60  

13  

66

− 50  

16  

77

− 50  

27  

73

− 40  

33  

79

− 50  

29  

64

− 40  

24  

75

− 10  

65  

99

− 60  

39  

88

− 30  

58  

88

− 20  

68  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020