« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.5. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν ο αφαιρετέος.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.5. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν ο αφαιρετέος.

72

− 20  

52  

93

− 80  

13  

34

− 10  

24  

63

− 50  

13  

87

− 40  

47  

92

− 10  

82  

99

− 40  

59  

74

− 60  

14  

89

− 20  

69  

58

− 10  

48  

74

− 20  

54  

79

− 40  

39  

45

− 20  

25  

95

− 70  

25  

72

− 10  

62  

91

− 80  

11  

89

− 40  

49  

92

− 30  

62  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020