« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.5. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν ο αφαιρετέος.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.5. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν ο αφαιρετέος.

91

− 40  

51  

94

− 10  

84  

94

− 80  

14  

87

− 20  

67  

52

− 10  

42  

93

− 80  

13  

57

− 30  

27  

95

− 60  

35  

68

− 10  

58  

26

− 10  

16  

55

− 40  

15  

95

− 70  

25  

63

− 50  

13  

81

− 70  

11  

35

− 10  

25  

45

− 30  

15  

53

− 10  

43  

65

− 50  

15  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021