« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.5. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν ο αφαιρετέος.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.5. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν ο αφαιρετέος.

55

− 30  

25  

97

− 60  

37  

97

− 70  

27  

59

− 10  

49  

63

− 50  

13  

68

− 40  

28  

76

− 20  

56  

96

− 50  

46  

95

− 80  

15  

82

− 60  

22  

89

− 20  

69  

93

− 80  

13  

71

− 60  

11  

79

− 50  

29  

94

− 80  

14  

86

− 70  

16  

78

− 30  

48  

65

− 50  

15  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020