« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.5. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν ο αφαιρετέος.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.5. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν ο αφαιρετέος.

98

− 80  

18  

77

− 40  

37  

53

− 30  

23  

79

− 40  

39  

93

− 80  

13  

83

− 50  

33  

95

− 60  

35  

93

− 20  

73  

54

− 10  

44  

92

− 60  

32  

98

− 50  

48  

46

− 30  

16  

82

− 50  

32  

64

− 50  

14  

99

− 70  

29  

51

− 10  

41  

57

− 40  

17  

86

− 70  

16  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020