« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.5. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν ο αφαιρετέος.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.5. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν ο αφαιρετέος.

33

− 10  

23  

89

− 40  

49  

44

− 20  

24  

77

− 10  

67  

98

− 60  

38  

54

− 40  

14  

36

− 20  

16  

38

− 20  

18  

89

− 20  

69  

92

− 80  

12  

62

− 20  

42  

93

− 20  

73  

69

− 50  

19  

62

− 30  

32  

28

− 10  

18  

66

− 40  

26  

67

− 10  

57  

98

− 70  

28  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021