« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.5. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν ο αφαιρετέος.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.5. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν ο αφαιρετέος.

82

− 50  

32  

87

− 30  

57  

91

− 50  

41  

87

− 40  

47  

41

− 20  

21  

85

− 70  

15  

61

− 20  

41  

57

− 40  

17  

52

− 10  

42  

88

− 70  

18  

92

− 80  

12  

78

− 60  

18  

95

− 60  

35  

54

− 40  

14  

62

− 40  

22  

93

− 80  

13  

95

− 80  

15  

91

− 60  

31  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021