« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.5.1. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν κάποιοι αφαιρετέοι.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.5.1. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν κάποιοι αφαιρετέοι.

57

− 10  

47  

97

− 86  

11  

93

− 80  

13  

98

− 27  

71  

96

− 40  

56  

95

− 84  

11  

85

− 20  

65  

85

− 62  

23  

99

− 50  

49  

58

− 36  

22  

47

− 30  

17  

89

− 58  

31  

97

− 70  

27  

85

− 53  

32  

74

− 40  

34  

39

− 28  

11  

91

− 80  

11  

79

− 48  

31  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021