« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.5.1. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν κάποιοι αφαιρετέοι.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.5.1. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν κάποιοι αφαιρετέοι.

57

− 30  

27  

99

− 88  

11  

43

− 10  

33  

69

− 42  

27  

77

− 60  

17  

39

− 28  

11  

68

− 40  

28  

98

− 81  

17  

65

− 50  

15  

59

− 33  

26  

82

− 30  

52  

97

− 84  

13  

93

− 40  

53  

33

− 21  

12  

47

− 30  

17  

89

− 35  

54  

96

− 30  

66  

99

− 82  

17  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020