« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.5.1. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν κάποιοι αφαιρετέοι.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.5.1. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν κάποιοι αφαιρετέοι.

91

− 30  

61  

77

− 55  

22  

81

− 70  

11  

69

− 28  

41  

94

− 70  

24  

95

− 81  

14  

82

− 60  

22  

86

− 22  

64  

73

− 60  

13  

84

− 23  

61  

84

− 60  

24  

87

− 74  

13  

98

− 80  

18  

88

− 72  

16  

66

− 13  

53  

58

− 30  

28  

89

− 61  

28  

89

− 70  

19  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020