« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.5.1. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν κάποιοι αφαιρετέοι.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.5.1. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν κάποιοι αφαιρετέοι.

93

− 50  

43  

79

− 28  

51  

91

− 70  

21  

88

− 63  

25  

97

− 30  

67  

99

− 56  

43  

72

− 30  

42  

99

− 58  

41  

94

− 20  

74  

99

− 76  

23  

93

− 80  

13  

78

− 32  

46  

94

− 80  

14  

84

− 21  

63  

82

− 60  

22  

59

− 24  

35  

88

− 70  

18  

83

− 12  

71  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020