« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.5.1. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν κάποιοι αφαιρετέοι.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.5.1. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν κάποιοι αφαιρετέοι.

93

− 50  

43  

99

− 78  

21  

83

− 70  

13  

78

− 54  

24  

61

− 30  

31  

87

− 44  

43  

46

− 20  

26  

62

− 21  

41  

73

− 40  

33  

79

− 45  

34  

44

− 30  

14  

66

− 55  

11  

57

− 10  

47  

98

− 86  

12  

98

− 30  

68  

67

− 14  

53  

36

− 20  

16  

79

− 57  

22  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021