« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.5.1. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν κάποιοι αφαιρετέοι.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.5.1. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν κάποιοι αφαιρετέοι.

25

− 10  

15  

98

− 85  

13  

72

− 60  

12  

22

− 11  

11  

87

− 20  

67  

99

− 35  

64  

76

− 30  

46  

39

− 17  

22  

99

− 70  

29  

79

− 64  

15  

96

− 60  

36  

97

− 76  

21  

94

− 70  

24  

82

− 51  

31  

98

− 80  

18  

36

− 14  

22  

49

− 10  

39  

99

− 88  

11  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020