« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.5.1. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν κάποιοι αφαιρετέοι.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.5.1. Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με μηδέν κάποιοι αφαιρετέοι.

84

− 40  

44  

89

− 28  

61  

88

− 50  

38  

89

− 73  

16  

91

− 80  

11  

39

− 18  

21  

92

− 80  

12  

79

− 26  

53  

97

− 80  

17  

55

− 41  

14  

92

− 60  

32  

69

− 48  

21  

62

− 30  

32  

43

− 31  

12  

51

− 30  

21  

94

− 72  

22  

52

− 10  

42  

98

− 37  

61  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021