« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.6. Αφαίρεση από τριψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.6. Αφαίρεση από τριψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό.

974

− 653   

321   

599

− 318   

281   

666

− 212   

454   

965

− 511   

454   

688

− 343   

345   

997

− 853   

144   

899

− 785   

114   

998

− 567   

431   

377

− 244   

133   

398

− 275   

123   

896

− 373   

523   

798

− 451   

347   

394

− 252   

142   

979

− 267   

712   

857

− 543   

314   

728

− 612   

116   

859

− 626   

233   

989

− 677   

312   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020