« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.6. Αφαίρεση από τριψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.6. Αφαίρεση από τριψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό.

499

− 188   

311   

996

− 834   

162   

548

− 325   

223   

998

− 536   

462   

765

− 641   

124   

899

− 277   

622   

939

− 518   

421   

983

− 362   

621   

999

− 836   

163   

469

− 338   

131   

986

− 765   

221   

268

− 142   

126   

895

− 622   

273   

669

− 348   

321   

984

− 552   

432   

946

− 415   

531   

987

− 862   

125   

797

− 186   

611   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021