« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.6. Αφαίρεση από τριψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.6. Αφαίρεση από τριψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό.

968

− 457   

511   

999

− 267   

732   

966

− 834   

132   

889

− 668   

221   

799

− 618   

181   

696

− 563   

133   

499

− 388   

111   

599

− 245   

354   

979

− 618   

361   

947

− 522   

425   

959

− 844   

115   

798

− 431   

367   

972

− 831   

141   

779

− 568   

211   

929

− 817   

112   

679

− 458   

221   

867

− 523   

344   

787

− 272   

515   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021