« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.6. Αφαίρεση από τριψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.6. Αφαίρεση από τριψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό.

699

− 575   

124   

799

− 678   

121   

785

− 673   

112   

864

− 453   

411   

844

− 131   

713   

589

− 466   

123   

978

− 856   

122   

677

− 546   

131   

939

− 826   

113   

989

− 278   

711   

489

− 368   

121   

768

− 547   

221   

896

− 755   

141   

995

− 581   

414   

798

− 687   

111   

498

− 286   

212   

989

− 233   

756   

959

− 718   

241   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020