« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.6. Αφαίρεση από τριψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.6. Αφαίρεση από τριψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό.

668

− 534   

134   

382

− 141   

241   

768

− 647   

121   

987

− 625   

362   

999

− 331   

668   

399

− 166   

233   

963

− 821   

142   

359

− 146   

213   

677

− 452   

225   

766

− 522   

244   

536

− 224   

312   

874

− 752   

122   

738

− 626   

112   

599

− 272   

327   

995

− 881   

114   

998

− 466   

532   

987

− 813   

174   

867

− 742   

125   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020