« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.6. Αφαίρεση από τριψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.6. Αφαίρεση από τριψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό.

587

− 474   

113   

798

− 682   

116   

799

− 267   

532   

997

− 886   

111   

879

− 548   

331   

667

− 316   

351   

968

− 726   

242   

868

− 546   

322   

799

− 168   

631   

679

− 465   

214   

976

− 645   

331   

934

− 711   

223   

986

− 851   

135   

899

− 722   

177   

858

− 426   

432   

776

− 565   

211   

998

− 766   

232   

949

− 416   

533   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020