« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.6. Αφαίρεση από τριψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.6. Αφαίρεση από τριψήφιο μειωτέο. Χωρίς δανεισμό.

986

− 455   

531   

969

− 716   

253   

994

− 822   

172   

758

− 527   

231   

888

− 561   

327   

787

− 676   

111   

955

− 713   

242   

254

− 113   

141   

869

− 324   

545   

889

− 758   

131   

936

− 722   

214   

554

− 423   

131   

558

− 323   

235   

568

− 214   

354   

994

− 763   

231   

949

− 811   

138   

744

− 511   

233   

669

− 233   

436   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021