« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.7.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό στα υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.7.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό στα υπόλοιπα.

59

− 9 

50  

39

− 9 

30  

37

− 7 

30  

47

− 7 

40  

51

− 1 

50  

13

− 3 

10  

69

− 9 

60  

77

− 7 

70  

66

− 6 

60  

82

− 2 

80  

63

− 3 

60  

36

− 6 

30  

74

− 4 

70  

65

− 5 

60  

61

− 1 

60  

76

− 6 

70  

49

− 9 

40  

92

− 2 

90  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020