« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.7.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό στα υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.7.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό στα υπόλοιπα.

34

− 4 

30  

22

− 2 

20  

78

− 8 

70  

49

− 9 

40  

87

− 7 

80  

85

− 5 

80  

31

− 1 

30  

97

− 7 

90  

19

− 9 

10  

73

− 3 

70  

15

− 5 

10  

66

− 6 

60  

27

− 7 

20  

25

− 5 

20  

65

− 5 

60  

43

− 3 

40  

23

− 3 

20  

17

− 7 

10  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021