« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.7.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό στα υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.7.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό στα υπόλοιπα.

48

− 8 

40  

36

− 6 

30  

61

− 1 

60  

76

− 6 

70  

98

− 8 

90  

51

− 1 

50  

73

− 3 

70  

28

− 8 

20  

66

− 6 

60  

84

− 4 

80  

78

− 8 

70  

56

− 6 

50  

29

− 9 

20  

47

− 7 

40  

97

− 7 

90  

63

− 3 

60  

93

− 3 

90  

45

− 5 

40  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020