« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.7.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό στα υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.7.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό στα υπόλοιπα.

58

− 8 

50  

82

− 2 

80  

94

− 4 

90  

99

− 9 

90  

42

− 2 

40  

49

− 9 

40  

31

− 1 

30  

57

− 7 

50  

79

− 9 

70  

54

− 4 

50  

48

− 8 

40  

93

− 3 

90  

19

− 9 

10  

91

− 1 

90  

98

− 8 

90  

15

− 5 

10  

87

− 7 

80  

69

− 9 

60  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020