« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.7.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό στα υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.7.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό στα υπόλοιπα.

35

− 5 

30  

71

− 1 

70  

17

− 7 

10  

72

− 2 

70  

18

− 8 

10  

38

− 8 

30  

21

− 1 

20  

41

− 1 

40  

32

− 2 

30  

96

− 6 

90  

67

− 7 

60  

11

− 1 

10  

43

− 3 

40  

91

− 1 

90  

24

− 4 

20  

37

− 7 

30  

13

− 3 

10  

46

− 6 

40  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021