« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.7.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό στα υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.7.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό στα υπόλοιπα.

36

− 6 

30  

41

− 1 

40  

85

− 5 

80  

32

− 2 

30  

16

− 6 

10  

26

− 6 

20  

19

− 9 

10  

66

− 6 

60  

42

− 2 

40  

11

− 1 

10  

49

− 9 

40  

98

− 8 

90  

44

− 4 

40  

18

− 8 

10  

84

− 4 

80  

91

− 1 

90  

64

− 4 

60  

68

− 8 

60  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020