« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.7.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό σε κάποια υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.7.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό σε κάποια υπόλοιπα.

54

− 4 

50  

79

− 7 

72  

15

− 5 

10  

54

− 3 

51  

89

− 9 

80  

57

− 5 

52  

22

− 2 

20  

69

− 7 

62  

13

− 3 

10  

48

− 5 

43  

47

− 7 

40  

78

− 6 

72  

94

− 4 

90  

65

− 3 

62  

79

− 9 

70  

87

− 6 

81  

21

− 1 

20  

68

− 6 

62  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020