« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.7.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό σε κάποια υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.7.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό σε κάποια υπόλοιπα.

87

− 7 

80  

97

− 5 

92  

97

− 7 

90  

27

− 5 

22  

44

− 4 

40  

58

− 4 

54  

71

− 1 

70  

55

− 1 

54  

46

− 6 

40  

69

− 7 

62  

24

− 4 

20  

49

− 6 

43  

64

− 4 

60  

99

− 2 

97  

29

− 8 

21  

99

− 9 

90  

66

− 4 

62  

49

− 9 

40  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021