« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.7.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό σε κάποια υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.7.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό σε κάποια υπόλοιπα.

32

− 2 

30  

79

− 6 

73  

86

− 6 

80  

98

− 6 

92  

39

− 4 

35  

25

− 5 

20  

39

− 5 

34  

14

− 4 

10  

47

− 5 

42  

58

− 8 

50  

48

− 3 

45  

87

− 7 

80  

87

− 5 

82  

12

− 2 

10  

69

− 5 

64  

95

− 5 

90  

89

− 7 

82  

51

− 1 

50  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020