« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.7.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό σε κάποια υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.7.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό σε κάποια υπόλοιπα.

82

− 2 

80  

54

− 2 

52  

11

− 1 

10  

59

− 8 

51  

45

− 5 

40  

52

− 1 

51  

77

− 7 

70  

99

− 8 

91  

62

− 2 

60  

78

− 7 

71  

33

− 3 

30  

59

− 5 

54  

16

− 6 

10  

49

− 3 

46  

96

− 6 

90  

47

− 4 

43  

17

− 7 

10  

29

− 6 

23  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021