« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.7.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό σε κάποια υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.7.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό σε κάποια υπόλοιπα.

97

− 7 

90  

78

− 5 

73  

43

− 3 

40  

89

− 5 

84  

97

− 6 

91  

39

− 9 

30  

49

− 1 

48  

17

− 7 

10  

49

− 8 

41  

53

− 3 

50  

68

− 6 

62  

36

− 6 

30  

97

− 5 

92  

62

− 2 

60  

58

− 3 

55  

12

− 2 

10  

39

− 8 

31  

88

− 8 

80  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020