« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.7.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό σε κάποια υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.7.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Μηδενικό σε κάποια υπόλοιπα.

45

− 5 

40  

78

− 7 

71  

12

− 2 

10  

69

− 8 

61  

49

− 9 

40  

59

− 7 

52  

76

− 6 

70  

79

− 8 

71  

62

− 2 

60  

29

− 8 

21  

17

− 7 

10  

46

− 5 

41  

71

− 1 

70  

89

− 6 

83  

93

− 3 

90  

58

− 7 

51  

34

− 4 

30  

28

− 7 

21  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020