« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.8.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.8.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.

66

− 8 

58  

81

− 3 

78  

45

− 9 

36  

95

− 7 

88  

74

− 6 

68  

71

− 7 

64  

31

− 4 

27  

62

− 5 

57  

92

− 5 

87  

23

− 8 

15  

91

− 3 

88  

73

− 7 

66  

51

− 2 

49  

21

− 2 

19  

33

− 7 

26  

43

− 5 

38  

71

− 8 

63  

12

− 5 

7 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020