« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.8.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.8.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.

22

− 5 

17  

91

− 3 

88  

33

− 5 

28  

93

− 9 

84  

65

− 7 

58  

67

− 8 

59  

75

− 6 

69  

15

− 6 

9 

12

− 7 

5 

81

− 2 

79  

31

− 5 

26  

43

− 7 

36  

14

− 6 

8 

45

− 9 

36  

12

− 8 

4 

91

− 5 

86  

96

− 9 

87  

82

− 7 

75  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021