« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.8.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.8.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.

45

− 9 

36  

47

− 8 

39  

11

− 2 

9 

51

− 8 

43  

24

− 6 

18  

31

− 3 

28  

61

− 4 

57  

71

− 2 

69  

81

− 8 

73  

43

− 9 

34  

11

− 4 

7 

91

− 7 

84  

81

− 3 

78  

65

− 8 

57  

97

− 9 

88  

21

− 4 

17  

81

− 9 

72  

85

− 6 

79  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020