« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.8.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.8.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.

21

− 2 

19  

91

− 2 

89  

55

− 6 

49  

24

− 9 

15  

54

− 9 

45  

52

− 7 

45  

83

− 4 

79  

83

− 8 

75  

33

− 5 

28  

14

− 6 

8 

13

− 5 

8 

74

− 6 

68  

52

− 6 

46  

11

− 2 

9 

51

− 3 

48  

76

− 7 

69  

71

− 3 

68  

84

− 9 

75  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020