« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.8.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.8.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.

91

− 3 

88  

33

− 4 

29  

97

− 9 

88  

65

− 7 

58  

22

− 3 

19  

55

− 6 

49  

67

− 8 

59  

91

− 4 

87  

64

− 6 

58  

22

− 7 

15  

41

− 2 

39  

21

− 2 

19  

93

− 4 

89  

72

− 4 

68  

36

− 9 

27  

21

− 6 

15  

31

− 3 

28  

12

− 3 

9 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021