« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.8.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.8.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.

16

− 7 

9 

46

− 9 

37  

64

− 8 

56  

15

− 6 

9 

72

− 3 

69  

81

− 3 

78  

82

− 6 

76  

13

− 5 

8 

82

− 3 

79  

91

− 5 

86  

91

− 2 

89  

24

− 6 

18  

11

− 2 

9 

61

− 3 

58  

15

− 9 

6 

41

− 7 

34  

93

− 6 

87  

84

− 6 

78  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021