« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.8.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.8.1. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.

31

− 3 

28  

76

− 8 

68  

81

− 4 

77  

44

− 5 

39  

95

− 9 

86  

21

− 2 

19  

91

− 2 

89  

55

− 8 

47  

33

− 8 

25  

44

− 6 

38  

34

− 6 

28  

21

− 5 

16  

82

− 8 

74  

42

− 8 

34  

34

− 9 

25  

64

− 8 

56  

23

− 9 

14  

51

− 5 

46  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020