« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.8.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.8.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.

91

− 3 

88  

68

− 2 

66  

61

− 5 

56  

98

− 7 

91  

31

− 2 

29  

38

− 6 

32  

13

− 6 

7 

35

− 4 

31  

92

− 4 

88  

27

− 1 

26  

16

− 7 

9 

99

− 6 

93  

58

− 7 

51  

73

− 8 

65  

42

− 1 

41  

82

− 4 

78  

94

− 3 

91  

32

− 5 

27  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020