« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.8.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.8.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.

91

− 2 

89  

37

− 4 

33  

23

− 8 

15  

65

− 4 

61  

35

− 9 

26  

89

− 2 

87  

63

− 9 

54  

76

− 2 

74  

27

− 8 

19  

36

− 5 

31  

42

− 8 

34  

89

− 7 

82  

21

− 2 

19  

49

− 2 

47  

85

− 7 

78  

72

− 1 

71  

17

− 8 

9 

51

− 2 

49  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020