« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.8.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.8.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.

31

− 2 

29  

68

− 2 

66  

81

− 2 

79  

97

− 2 

95  

61

− 5 

56  

79

− 7 

72  

82

− 3 

79  

29

− 5 

24  

91

− 3 

88  

29

− 8 

21  

43

− 4 

39  

39

− 5 

34  

71

− 2 

69  

49

− 8 

41  

54

− 8 

46  

27

− 4 

23  

83

− 1 

82  

11

− 2 

9 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020