« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.8.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.8.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.

71

− 7 

64  

33

− 1 

32  

92

− 5 

87  

68

− 7 

61  

61

− 6 

55  

99

− 8 

91  

82

− 5 

77  

98

− 6 

92  

31

− 3 

28  

64

− 3 

61  

65

− 7 

58  

89

− 4 

85  

12

− 7 

5 

56

− 5 

51  

52

− 3 

49  

99

− 7 

92  

41

− 8 

33  

79

− 5 

74  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021