« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.8.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.8.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.

54

− 7 

47  

76

− 5 

71  

94

− 5 

89  

77

− 1 

76  

33

− 4 

29  

89

− 8 

81  

95

− 9 

86  

47

− 6 

41  

12

− 5 

7 

65

− 3 

62  

17

− 8 

9 

27

− 3 

24  

11

− 2 

9 

72

− 1 

71  

63

− 7 

56  

69

− 8 

61  

32

− 8 

24  

49

− 7 

42  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021