« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.8.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.8.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.

61

− 4 

57  

67

− 1 

66  

32

− 9 

23  

69

− 8 

61  

85

− 7 

78  

79

− 8 

71  

84

− 6 

78  

58

− 7 

51  

94

− 6 

88  

98

− 7 

91  

24

− 6 

18  

87

− 1 

86  

94

− 7 

87  

69

− 7 

62  

41

− 5 

36  

24

− 3 

21  

85

− 9 

76  

28

− 7 

21  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021