« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.8.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.8.2. Μονοψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.

12

− 3 

9 

57

− 6 

51  

47

− 8 

39  

28

− 6 

22  

83

− 4 

79  

48

− 5 

43  

49

− 5 

44  

71

− 6 

65  

27

− 6 

21  

71

− 5 

66  

99

− 5 

94  

87

− 9 

78  

37

− 3 

34  

14

− 5 

9 

66

− 3 

63  

54

− 6 

48  

47

− 6 

41  

56

− 9 

47  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020