« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.9.1. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά στα υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.9.1. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά στα υπόλοιπα.

963

− 343   

620   

957

− 753   

204   

817

− 715   

102   

999

− 296   

703   

769

− 39  

730   

497

− 87  

410   

817

− 612   

205   

928

− 818   

110   

897

− 293   

604   

881

− 371   

510   

994

− 754   

240   

688

− 283   

405   

434

− 131   

303   

978

− 373   

605   

692

− 382   

310   

778

− 173   

605   

319

− 113   

206   

895

− 635   

260   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020