« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.9.1. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά στα υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.9.1. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά στα υπόλοιπα.

846

− 616   

230   

992

− 712   

280   

989

− 759   

230   

896

− 786   

110   

399

− 298   

101   

449

− 147   

302   

728

− 627   

101   

955

− 825   

130   

928

− 825   

103   

745

− 41  

704   

997

− 794   

203   

288

− 87  

201   

639

− 137   

502   

514

− 413   

101   

439

− 229   

210   

767

− 557   

210   

759

− 639   

120   

418

− 117   

301   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020