« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.9.1. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά στα υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.9.1. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά στα υπόλοιπα.

264

− 34  

230   

394

− 184   

210   

837

− 732   

105   

841

− 231   

610   

896

− 226   

670   

558

− 257   

301   

881

− 61  

820   

954

− 514   

440   

492

− 282   

210   

788

− 678   

110   

388

− 278   

110   

418

− 317   

101   

591

− 441   

150   

672

− 122   

550   

981

− 31  

950   

999

− 879   

120   

493

− 283   

210   

852

− 132   

720   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021