« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.9.1. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά στα υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.9.1. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά στα υπόλοιπα.

886

− 666   

220   

664

− 563   

101   

539

− 338   

201   

959

− 329   

630   

582

− 152   

430   

928

− 427   

501   

988

− 428   

560   

289

− 169   

120   

527

− 17  

510   

988

− 468   

520   

169

− 59  

110   

798

− 588   

210   

574

− 44  

530   

978

− 828   

150   

688

− 287   

401   

763

− 243   

520   

236

− 132   

104   

759

− 449   

310   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021