« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.9.1. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά στα υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.9.1. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά στα υπόλοιπα.

877

− 774   

103   

929

− 826   

103   

847

− 743   

104   

789

− 88  

701   

944

− 143   

801   

986

− 883   

103   

999

− 393   

606   

946

− 826   

120   

139

− 32  

107   

825

− 522   

303   

959

− 758   

201   

582

− 12  

570   

997

− 817   

180   

694

− 593   

101   

947

− 645   

302   

897

− 287   

610   

992

− 882   

110   

828

− 526   

302   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021