« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.9.1. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά στα υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.9.1. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά στα υπόλοιπα.

932

− 612   

320   

587

− 183   

404   

998

− 793   

205   

518

− 413   

105   

299

− 197   

102   

989

− 129   

860   

646

− 426   

220   

988

− 768   

220   

929

− 828   

101   

384

− 82  

302   

738

− 528   

210   

833

− 513   

320   

744

− 634   

110   

462

− 312   

150   

636

− 326   

310   

864

− 263   

601   

893

− 413   

480   

889

− 188   

701   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020