« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.9.1. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά στα υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.9.1. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά στα υπόλοιπα.

719

− 618   

101   

817

− 711   

106   

984

− 683   

301   

987

− 777   

210   

865

− 735   

130   

362

− 242   

120   

797

− 696   

101   

518

− 416   

102   

793

− 363   

430   

982

− 381   

601   

563

− 261   

302   

895

− 415   

480   

966

− 546   

420   

717

− 316   

401   

698

− 568   

130   

899

− 529   

370   

744

− 243   

501   

964

− 562   

402   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020