« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.9.2. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά σε κάποια υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.9.2. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά σε κάποια υπόλοιπα.

814

− 13  

801   

488

− 357   

131   

939

− 536   

403   

556

− 444   

112   

859

− 257   

602   

578

− 416   

162   

943

− 733   

210   

994

− 432   

562   

939

− 829   

110   

883

− 542   

341   

972

− 812   

160   

879

− 667   

212   

798

− 668   

130   

998

− 417   

581   

796

− 316   

480   

999

− 675   

324   

986

− 584   

402   

786

− 374   

412   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020