« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.9.2. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά σε κάποια υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.9.2. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά σε κάποια υπόλοιπα.

946

− 844   

102   

897

− 786   

111   

976

− 473   

503   

557

− 135   

422   

949

− 644   

305   

388

− 124   

264   

937

− 536   

401   

949

− 436   

513   

339

− 119   

220   

488

− 165   

323   

355

− 254   

101   

898

− 775   

123   

725

− 415   

310   

899

− 558   

341   

684

− 582   

102   

579

− 462   

117   

816

− 711   

105   

898

− 684   

214   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021