« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.9.2. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά σε κάποια υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.9.2. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά σε κάποια υπόλοιπα.

568

− 365   

203   

573

− 131   

442   

774

− 364   

410   

987

− 675   

312   

425

− 21  

404   

893

− 681   

212   

768

− 458   

310   

536

− 214   

322   

887

− 667   

220   

684

− 253   

431   

898

− 792   

106   

997

− 633   

364   

492

− 282   

210   

999

− 688   

311   

969

− 568   

401   

997

− 522   

475   

869

− 768   

101   

966

− 843   

123   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020