« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.9.2. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά σε κάποια υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.9.2. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά σε κάποια υπόλοιπα.

833

− 723   

110   

789

− 271   

518   

869

− 262   

607   

879

− 757   

122   

963

− 833   

130   

967

− 513   

454   

799

− 696   

103   

769

− 435   

334   

974

− 773   

201   

949

− 828   

121   

928

− 823   

105   

999

− 781   

218   

947

− 744   

203   

899

− 738   

161   

967

− 857   

110   

893

− 272   

621   

627

− 122   

505   

998

− 687   

311   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020