« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.9.2. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά σε κάποια υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.9.2. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά σε κάποια υπόλοιπα.

975

− 765   

210   

485

− 361   

124   

998

− 578   

420   

867

− 555   

312   

345

− 125   

220   

799

− 368   

431   

999

− 893   

106   

897

− 681   

216   

582

− 172   

410   

299

− 187   

112   

792

− 691   

101   

979

− 864   

115   

953

− 851   

102   

399

− 188   

211   

929

− 828   

101   

355

− 133   

222   

745

− 615   

130   

728

− 617   

111   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021