« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.9.2. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά σε κάποια υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.9.2. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά σε κάποια υπόλοιπα.

788

− 258   

530   

923

− 611   

312   

996

− 386   

610   

575

− 353   

222   

957

− 754   

203   

768

− 146   

622   

692

− 172   

520   

988

− 737   

251   

481

− 371   

110   

698

− 355   

343   

329

− 219   

110   

577

− 126   

451   

759

− 658   

101   

894

− 531   

363   

975

− 871   

104   

976

− 661   

315   

954

− 853   

101   

959

− 618   

341   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020