« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.9.2. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά σε κάποια υπόλοιπα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.9.2. Διψήφιοι ή τριψήφιοι και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι. Μηδενικά σε κάποια υπόλοιπα.

966

− 816   

150   

768

− 556   

212   

898

− 694   

204   

787

− 341   

446   

525

− 23  

502   

549

− 423   

126   

462

− 342   

120   

779

− 656   

123   

659

− 457   

202   

779

− 158   

621   

993

− 553   

440   

864

− 621   

243   

895

− 793   

102   

588

− 372   

216   

584

− 482   

102   

457

− 345   

112   

926

− 623   

303   

348

− 237   

111   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021