« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.10.1. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.10.1. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.

86

− 27  

59  

73

− 36  

37  

98

− 39  

59  

93

− 84  

9 

92

− 63  

29  

76

− 59  

17  

98

− 89  

9 

86

− 78  

8 

84

− 39  

45  

53

− 37  

16  

62

− 27  

35  

96

− 27  

69  

91

− 68  

23  

77

− 18  

59  

98

− 79  

19  

94

− 28  

66  

95

− 67  

28  

31

− 29  

2 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020