« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.10.1. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.10.1. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.

77

− 59  

18  

84

− 78  

6 

83

− 75  

8 

83

− 68  

15  

63

− 39  

24  

87

− 58  

29  

82

− 27  

55  

73

− 65  

8 

81

− 53  

28  

88

− 79  

9 

95

− 58  

37  

73

− 35  

38  

92

− 16  

76  

57

− 49  

8 

93

− 77  

16  

78

− 69  

9 

86

− 57  

29  

94

− 86  

8 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021