« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.10.1. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.10.1. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.

83

− 24  

59  

57

− 39  

18  

67

− 18  

49  

34

− 27  

7 

92

− 58  

34  

65

− 56  

9 

91

− 13  

78  

48

− 29  

19  

23

− 16  

7 

91

− 44  

47  

95

− 47  

48  

28

− 19  

9 

94

− 18  

76  

76

− 18  

58  

97

− 68  

29  

92

− 88  

4 

72

− 63  

9 

85

− 78  

7 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021