« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.10.1. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.10.1. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.

96

− 68  

28  

95

− 68  

27  

23

− 15  

8 

36

− 17  

19  

27

− 19  

8 

53

− 44  

9 

66

− 19  

47  

92

− 88  

4 

82

− 56  

26  

72

− 55  

17  

65

− 48  

17  

88

− 49  

39  

94

− 67  

27  

85

− 76  

9 

81

− 79  

2 

96

− 29  

67  

73

− 58  

15  

91

− 83  

8 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020