« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.10.1. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.10.1. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.

77

− 68  

9 

76

− 69  

7 

76

− 19  

57  

78

− 49  

29  

91

− 73  

18  

77

− 29  

48  

56

− 38  

18  

43

− 35  

8 

23

− 14  

9 

66

− 39  

27  

65

− 17  

48  

97

− 88  

9 

76

− 59  

17  

56

− 19  

37  

83

− 56  

27  

66

− 59  

7 

78

− 29  

49  

35

− 17  

18  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021