« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.10.1. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.10.1. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.

97

− 79  

18  

95

− 69  

26  

82

− 16  

66  

97

− 19  

78  

93

− 89  

4 

92

− 25  

67  

86

− 39  

47  

95

− 88  

7 

93

− 18  

75  

84

− 58  

26  

92

− 37  

55  

95

− 87  

8 

53

− 28  

25  

81

− 34  

47  

81

− 56  

25  

92

− 86  

6 

82

− 43  

39  

86

− 27  

59  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020