« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.10.1. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.10.1. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Με δανεισμό.

76

− 67  

9 

91

− 83  

8 

98

− 59  

39  

92

− 85  

7 

86

− 67  

19  

95

− 89  

6 

87

− 29  

58  

92

− 48  

44  

98

− 89  

9 

54

− 39  

15  

74

− 29  

45  

93

− 74  

19  

82

− 56  

26  

93

− 86  

7 

93

− 84  

9 

98

− 39  

59  

95

− 87  

8 

82

− 35  

47  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020